Tillgänglighet

Att ha en funktionsnedsättning ska inte hindra någon från att kunna läsa och ta till sig vår information. Vår vision är att nå ut med vår information till alla. Därför har vi hög tillgänglighet på våra webbplatser.

Skelleftea.se/invanare är en responsiv webbplats. Det betyder att den anpassar sitt innehåll så att den fungerar och ser bra ut i både mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

På våra sidor finns möjlighet att lyssna på innehållet. Delar av webbplatsen har också lättläst, teckenspråk och andra språk. Du hittar funktionerna under toppmenyn på varje sida. Om det exempelvis finns teckenspråk på en sida är den texten svart, om sidan saknar lättläst är texten nedtonad och går inte klicka på.

Lyssna, lättläst, teckenspråk
Bild ovan visar hur du på ett enkelt sätt har möjlighet att lyssna, få lättläst information och få andra språk på en sida.

Talande webb

Den här webbplatsen är ansluten till uppläsningstjänsten Talande Webb, ett hjälpmedel som gör att webben talar. Mer om Talande webb.

Vägledning för webbplatser i offentlig sektor

Vi strävar efter att följa rekommendationerna i www.webbriktlinjer.se, som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor. Vägledningen bygger på sex grundläggande principer som innebär att en webbplats ska vara tillgänglig, användbar, förtroendeingivande, effektiv, tekniskt oberoende och åtkomlig över tid.

Exempel på tillgänglighet på vår webbplats

 • Besökaren kan anpassa och lyssna på webbplatsen.
 • Teckenspråksfilmer har tagits fram tillsammans med Dövas förening.
 • Lättlästa texter.
 • Webbplatsen tillgängliggörs på flera språk genom googles översättartjänst.
 • Webbstrukturen är testad på grupper med olika funktionsnedsättningar och anpassad efter detta.
 • Navigeringen ska vara lätt att förstå. Utformning och placering av menyer, länkar o.dyl. ska vara lätt att komma ihåg för användaren. Menyn är tab-bar, vilket innebär att du kan navigera i den utan att använda din mus.
 • Alla bilder och grafiska objekt förses med alt-text. Det så att personer med synnedsättning kan få den syntolkad. Alt-texten är obligatorisk att fylla i och den ska informationsmässigt fylla samma funktion som bilden.
 • Bilder med text på måste alltid kompletteras med digital text. Detta för att personer med talsyntes ska kunna tillgodogöra sig informationen.
 • Konsekvens vad gäller struktur och design. Vi använder stilmallar för att formatera sidorna. Enhetlig design underlättar navigering för alla, speciellt för lindrigt utvecklingsstörda.
 • Användandet av ramar i webbplatsen undviks så långt det är möjligt. Om vi måste använda dessa så ger vi ramarna ett meningsfullt namn.
 • Content Studio har en inbyggd funktion för att skapa tillgängliga tabeller. Vi använder tabeller enbart till strukturell data och utformar tabellerna så att de lätt går att tolka.
 • Vi använder rubriker för att strukturera information på rätt sätt.
 • Vi har tydliga riktlinjer för hur man skapar tillgängliga länkar.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-06