Sociala medier

Sociala medier är ett komplement till webbplatsen som ännu är navet i vår digitala kommunikation. Genom de sociala medierna når vi snabbare och längre med vårt budskap. De ger oss också möjlighet att föra en närmre dialog med våra invånare.

Här finns vi

Skellefteå kommuns officiella konton i sociala medier finns idag på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Även kommunala verksamheter (ex förskolor, boenden och övriga projekt) har konton i sociala medier. Här hittar du en fullständig lista.

Tänk på detta när du kommunicerar med oss i sociala medier

 • Dina kommentarer blir synliga för besökare på webbplatsen.
 • Vi uppskattar kritik men vill att den ska vara saklig. Beröm är självklart okej att ge också.
 • Vi uppmuntrar diskussioner, men kommer att avbryta om de ”går överstyr”.
 • Vid behov registrerar vi formella kundärenden utifrån inlägg och frågor, men avslutar då samtidigt den allmänna diskussionen.

Kommentarer som innehåller följande kommer att raderas

 • Publicering av upphovsrättsskyddat material.
 • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
 • Svordomar och obscena ord.
 • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg.
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
 • Uppmaningar till brott eller att man på annat sätt bryter mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
 • Marknadsföring av kommersiell verksamhet.
 • Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-15