Lista över sociala medier

Här är en förteckning över de sociala sidor där Skellefteå kommun finns. I listan finns konton som är öppna och riktar sig till allmänheten.

Facebook

Instagram

Restauranger

Skolor

Förskolor

Fritidshem

Äldreboenden och hemtjänst

Twitter

Övriga sociala medier

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-15