Digitala presentationer - exempelvis Powerpoint

För digitala presentationer finns färdiga mallar att använda. Nedan presenteras exempel på hur de grafiska riktlinjerna kan användas.

Välj alltid den sidstruktur som passar innehållet i presentationen bäst.

Typografi

Open Sans

Sidformat

PPT 16:10 (25,4 x 15,88 cm)
PPT standard (25,4x19,05 cm)

Exempel på digital presentation

A. Bildsida med logotyp (startsida)

 

Exempel på digital presentation

B. Bildsida med text (startsida eller avsnittsindelning)

 

Exempel på digital presentation

C. Textsida med med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)

 

Exempel på digital presentation

D. Textsida med bild (vit eller ljusgrå bakgrund)

 

Exempel på digital presentation

E. Textsida (vit eller ljusgrå bakgrund)

 

Exempel på digital presentation

F. Textsida med 2/3 indelning

 

Exempel på digital presentation

G. Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)

 

Exempel på digital presentation

H. Textsida med grafik (vit eller ljusgrå bakgrund)

Mer exempel på digitala presentationer

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07