Skyltar

Skyltar är en viktig och central del i Skellefteå kommuns kommunikation. Våra skyltar kommunicerar dels att det bedrivs kommunal verksamhet på platsen dels hjälper de till med hänvisningar och förmedlar viktig information.

Skellefteå kommun bedriver verksamheter på många olika platser runt om i Skellefteå. Det är därför viktigt att våra skyltar utformas på ett konsekvent sätt så att våra målgrupper alltid känner igen oss. Skellefteå kommun har ett skyltprogram som vi ska följa. För att visualisera möjliga lösningar visas på dessa sidor exempel på fem olika typer av skyltar. Kom även ihåg att alltid söka bygglov för exteriöra skyltar.

Det finns inga exakta mallar för hur skyltar ska utformas. Anledningen till detta är att det vid nästan alla tillfällen krävs specialanpassning av utformningen beroende på den aktuella platsens förutsättningar, exempelvis miljö och möjlig placering.

Gemensamt för samtliga skyltar är färgsättning och typografi.

Praktiska tips vid skyltproduktion

Här följer några tips vid produktion av skyltar.

Placering. Försök att hitta en logisk placering av skylten. Placera skylten i ögonhöjd och se till att man kan komma nära skylten för att läsa informationen. Detta ökar chansen för exempelvis personer med nedsatt syn att ta till sig innehållet.

Belysning. Lys upp skyltar som är placerade i mörka miljöer.

Storlek. Tänk på storleken på text. Sträva efter att ha kortfattad information för att kunna sätta texten i större storlek.

Kontrast. Säkerställ alltid att det är bra kontrast mellan text och bakgrund. Välj alltid ljus text på mörk bakgrund eller tvärtom.

Komplettera. Om informationen på skyltarna är särskilt viktig för alla bör skyltar kompletteras med både andra språk och hjälpmedel vid funktionsnedsättning, exempelvis punktskrift för personer med nedsatt syn.

Exempel på olika typer av skyltar hittar du här

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-10