Sociala medier

Kommunens varumärke i sociala medier. Samtliga sociala kanaler avsätter en yta för varumärket. Denna kan variera mellan helt kvadratisk, rundad (kvirkel) och cirkel. Text lämpar sig sällan eller aldrig då fälten på främst mobila enheter, som är vanligt förekommande, blir för små för att stödja detta. Därför använder vi endast vår symbol i svart eller vitt mot neutral bakgrund. Marginalen har vi för att inte riskera att vapnet beskärs.

Oavsett sidans syfte använder vi alltid kommunens vapen på ett och samma sätt. Endast externa projekt som inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet är undantagna.

Kommunens namn i sociala medier. Namnet på sidan ska alltid innehålla ”Skellefteå kommun”. När verksamheter har egna sidor sätts ”Skellefteå kommun” efter verksamhetens namn, exempelvis ”Räddningstjänsten Skellefteå kommun”.

exempel profilbild Profilbild exempel exempel profilbild

Regel för förhållande till profilbild. Kontrollera alltid att resultatet blir bra i skarpt läge. Facebook kan exempelvis göra automatiska beskärningar på profilbilder. Kontrollera därför att funktionen är avstängd.

Tips. Granska alltid inställningarna på mobila enheter, dvs i din telefon eller läsplatta, då mobila enheter står för majoriteten av alla besök.

Exempel på profilbild

Exempel på logotypen i sociala medier

Exempel på profilbild. Ovan visas några olika exempel på hur vapnet
kan användas som profilbild i sociala medier. Tips. Granska alltid inställningarna på mobila enheter, dvs i din telefon eller läsplatta, då mobila enheter står för majoriteten av alla besök.

Ladda ner profilbild för Facebook här.

Ladda ner profilbild för Twitter och Instagram här.

Första intrycket

Allt fler sociala kanaler erbjuder en så kallad hero-bild (Instagram undantaget). Det är en övergripande bild som används för att befästa tillhörighet, syfte och stämning på en enskild profil.

Här använder vi konsekvent kommunens primära kommunikationsbilder och vi applicerar aldrig text i dessa bilder (text i bild blir många gånger oläsligt i mobila enheter).

Bilduppdateringar - några goda råd

Facebook

Facebook uppmuntrar inte till att sätta text och logotyper i bilder. Exempelvis exkluderas dessa från funktionen “Marknadsför inlägg”. Därför undviker vi detta. Använd hela, rena bilder som är tydliga även när dom blir små. Facebook har sin tyngd bland mobila användare, kontrollera därför alltid enskilda uppdateringar på en mobiltelefon. Använd gärna länkar för att leda användaren vidare, pratar vi om ett projekt eller tjänst bör denna följas upp med en direktlänk.

Långa länkar kan snyggas till med tjänster som bitly.com.

Twitter

Idag tillåter Twitter både bild och video. Tänk på att prioritera budskapet och länka gärna externt till blogg eller Facebook för fortsatt läsning.

Långa länkar kan snyggas till med tjänster som bitly.com.

Instagram

Då Instagram endast finns som mobilapplikation och formatet alltid är kvadratiskt finns det här en möjlighet att använda text i bilderna. Detta blir möjligt då vi alltid kan vara relativt säkra på hur kunderna upplever bilderna. Självklart sker detta med måtta. Instagram tillåter inte klickbara länkar
i inlägg men vi kan ändå skriva ut dom då det hjälper användaren att hitta vidare.

 

Exempel på disposition av bild på Facebook

Tips. Tänk på att vertikalt centrera bildens kärnpunkt. När en bild dras ihop kapas den (ibland) ovan och under. Kontrollera resultatet på mobila enheter. I regel är det här den kan bli otydlig. Tänk på att det i samtliga digitala tjänster görs löpande uppdateringar. Därför måste man vara vaksam vid förändringar (som inte alltid meddelas) och kontrollera så materialet ser bra ut.

Inspiration och exempel

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2017-01-23