Utställningsmaterial

På utställningsmaterial som exempelvis rollups, vepor och banderoller använder vi samma designriktlinjer som för trycksaker. Tänk dock på att mottagaren måste kunna ta till sig budskap på kort tid och att det måste vara läsbart på längre avstånd. Håll därför ner mängden information och komplettera i stället med andra trycksaker eller hänvisa till exempelvis webben.

Mallar. För att underlätta arbetet med att ta fram utställningsmaterial finns det mallar för de vanligaste formaten. Mallarna är i Indesign-format och innehåller placering och storlek för logotyp samt förinställda marginaler och spalter anpassat till formatet.

Exempel: Utställningsmaterial

Utställningsmaterial grafisk profil 

Utställningsmaterial grafisk profil 

Utställningsmaterial grafisk profil 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07