Webb och e-tjänster

Skellefteå kommuns webbplats www.skelleftea.se/invanare utgör grunden för hur vi arbetar med webb och andra e-tjänster. För webbplatsen finns det framtaget så kallade style sheets för hur webbplatsen ser ut gällande struktur, typografi och placering av innehåll.

Produktioner av tillfälliga webbplatser, portalsidor eller e-tjänster ska alltid bygga på denna plattform. Detta gör att vi även i andra webbaserade miljöer har samma utseende. Aktuella dokument med riktlinjer och mallar för webbplatser och andra webbaserade lösningar finns tillgängliga via kommunikationsteamet.

Om produktion av webbaserade lösningar utförs av extern leverantör är det viktigt att vi kravställer
produktionen utifrån våra riktlinjer. Säkerställ därför alltid att leverantören har fått rätt underlag och kan producera lösningen enligt Skellefteå kommuns kravprofil.

I webbprofilen finns mer information om webbplatsen.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2016-09-26