Avsändarstrategi

Vi ska i all kommunikation tydligt visa att det är Skellefteå kommun som är avsändare. Detta gör vi genom att alltid använda vår logotyp som avsändarmärke.

I vissa fall behöver vi även visa vilken förvaltning eller nämnd som står bakom kommunikationen. I våra dokumentmallar finns förvalda fält där detta kan fyllas i. I exempelvis trycksaker, annonser, skyltar och digitala presentationer kan verksamhetstillhörighet visas i text enligt bildexemplen nedan.


Tänk på att alltid göra en bedömning om verksamhetstillhörighet är viktig för målgruppen. I de allra flesta fall räcker det med att vi använder Skellefteå kommun som avsändare.

A. Exempel entréskylt. Entréskylt med logotypen tillsammans med förvaltningsnamn.

B. Exempel informationsskylt. Skylt med direktlänk till verksamheten i anslutning till logotypen.

C. Exempel trycksak. Trycksak där både logotypen och förvaltningsnamnet anges.

Exempel på avsändaridentitet 

Skellefteå kommun och platsvarumärket

Kommunorganisationen är en viktig del av platsen Skellefteå. Ibland kan det därför vara betydelsefullt att visa det. Detta gör vi genom att använda platsvarumärkets etikettlösning. Instruktioner om hur etiketten används finns i platsvarumärkets grafiska profil.

Det är inte tillåtet att använda platsvarumärket som huvudavsändarmärke av kommunal verksamhet. All kommunal verksamhet ska enligt grundprincipen förpackas i kommunorganisationens grafiska profil.

Platsvarumärkets profil används dock med fördel i sammanhang där många olika aktörer är inblandade i kommunikationen eller vid speciella sammanhang där förutsättningarna ger utrymme för  särprofilering. Exempelvis i marknadsenhetens arbete där platsens totala erbjudande presenteras.

Konsultera alltid med kommunikationsteamet om det råder osäkerhet kring reglerna.

Avsändarstrategi platsvarumärke 

Exempel på användning av platsvarumärket. Kommunal kommunikation med platsvarumärkets etikettlösning.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07