Designriktlinjer

Skellefteå kommuns grafiska profil bygger på ett förhållandevis fritt och tillåtande designsystem som möjliggör en varierad formgivning beroende på budskap, format och innehåll. Det finns dock några grundläggande riktlinjer som vi ska förhålla oss till.

Avsändare

Logotypen ska alltid vara väl synlig i allt material och följa de riktlinjer som finns i denna manual. Logotypen placeras alltid på materialets förstasida/omslag.

Rutsystem för omslag och enkelsidigt material

Omslag, enkelsidor och förstasidor byggs alltid utifrån ett rutsystem. Systemet bygger på att totala ytan horisontellt delas in med förhållandet 1/3 mot 2/3 eller 1/1 (helsida).

Exempel på hur rutsystemet kan varieras:

Rutsystem grafisk profil 

Frihet vid design av uppslag. Att följa rutsystemet för omslag, enkelsidor och förstasidor är viktigt för igenkänningseffekten. Uppslag, till exempel i en broschyr, kan därför designas mer fritt.

Marginaler och spalter

För att underlätta i formgivningsarbetet använder vi ett system för marginaler och spalter. Spaltsystemet hjälper till att hålla ordning på innehållet och ger samtidigt ett konsekvent intryck.

A4 (gäller både för stående och liggande format)

Marginaler grafisk profil 

A5 (gäller både för stående och liggande format)

Marginaler grafisk profil 

Exempel

Exempel designriktlinjer 

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-10-03