Färg

Färger är en viktig del av Skellefteå kommuns visuella identitet. Profilen rymmer en flexibel färgpalett som ger uttryck åt organisationens bredd. Paletten möjliggör ett formspråk där färg används för att lyfta fram och förstärka innehållet.

Färgpalett och färgkoder

Vår färgpalett består av 12 olika färger. Alla färger ligger på samma nivå, de är alltså inte indelade i
primära och sekundära. Förutom färgerna i paletten finns alltid vit som grund. Läs mer om hur vi använder färg på nästa uppslag.

Färger återges olika. Tänk på att färger återges olika i tryck beroende på till exempel val av papper eller tryckteknik. Konsultera alltid med tryckeriet innan tryckning för att säkerställa så korrekt återgivning som möjligt.

Ladda ner färgpaletten

Färgpalett grafisk profil 

Exempel på rekommenderade och ej rekommenderade färgkombinationer

Färgpalett rekommenderade och icke rekommenderade kombinationer 

Att använda färg

Vår färgpalett bygger på att vi kan jobba med ett stort urval och många färgkombinationer utan att
någon eller några färger framstår som dominanta eller i sig identitetsskapande för en viss verksamhet.
Färg används i stället som en ”förstärkare” till den grafiska utformningen.

Använd färg i mindre volym på exempelvis rubriker, citat, faktarutor, symboler eller delar av ytor. Färgerna ger kontrast och djup i formgivningen samtidigt som de hjälper till att förstärka och förtydliga utvalda delar.

Längre texter (brödtext) sätts alltid i svart eller mörkgrå mot vit eller ljusgrå neutral bakgrund/bild. Detta
säkerställer att text och innehåll alltid har god kontrast och hög läsbarhet.

Exempel grafisk profil broschyr Exempel färgsättning grafisk profilFärgexempel grafisk profil

”Färgerna ger kontrast och djup i formgivningen samtidigt som de hjälper till att förstärka och förtydliga
utvalda delar.”

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10