Bilder

Fotografiska bilder är en viktig del av Skellefteå kommuns kommunikation. Rätt bilder förstärker och förtydligar innehållet. Fel bildval kan däremot ha motsatt effekt. Ett starkt och genomarbetat bildmanér hjälper med andra ord till att stärka vårt budskap och skapa igenkänning.

Att välja bilder är många gånger en komplicerad och ibland svår process. För att underlätta arbetet har vi tagit fram några punkter nedan som beskriver vårt bildmanér och kan vara till hjälp vid val av bilder.

Att välja bilder är många gånger en komplicerad och ibland svår process. För att underlätta arbetet har vi tagit fram några punkter som beskriver vårt bildmanér och fungerar som hjälp vid val av bilder.

Äkta

Våra bilder ska på ett verkligt och rättvist sätt spegla Skellefteå kommun och våra verksamheter. Våra bilder ska i största utsträckning visa oss som vi är. De ska inte vara arrangerade, på ett sätt som upplevs onaturligt, tillrättalagt eller klichéartat. Om möjligt ska bilderna ha lokal förankring i både miljöer och modeller.

Engagerande

Våra bilder ska ge en mångfacetterad och allsidig beskrivning av vår organisation och det vi uträttar. Bilderna ska visa att det är människor av alla olika slag som bygger, formar och berikar Skellefteå kommun.

Tydliga

Våra bilder ska alltid bära sitt budskap. Bilder ska inte användas som dekor eller utfyllnad, utan ska vid alla tillfällen tillföra ett mervärde som förstärker vårt budskap, både känslomässigt och innehållsmässigt. Vi strävar efter enkelhet i bilderna och undviker röriga motiv och bakgrunder.

Känslan av Skellefteå kommun

Bilder kommunicerar till stor del genom känslor. Om vi vet vilka känslor vi vill förmedla genom våra bilder, är chansen större att vi också lyckas med vår kommunikation. Ett gemensamt bildspråk hjälper oss att skapa igenkänning.

Vi har tagit fram fyra känslor som förstärker vårt bildmanér. Vi vill att våra bilder ska kommunicera en känsla av:

  • Stolthet
  • Trygghet
  • Tillhörighet
  • Engagemang

 

Dessa känslor ska speglas i våra bilder. Det gäller främst bilder som används i mer kommunövergripande kommunikationsinsatser, men fungerar också som inspiration för verksamheters bildanvändning. Detta gäller dock inte porträttbilder eller i sammanhang där budskapet kräver att bilden kommunicerar andra känslor. I redaktionella bilder är det en fördel om en eller flera av känslorna förmedlas om sammanhanget tillåter det.

Inkluderande perspektiv

Skellefteå kommun verkar för öppenhet, jämställdhet och mångfald. Det genomsyrar även våra bilder. När vi väljer bilder ska vi göra det utifrån ett normkritiskt och inkluderande perspektiv.

Exempel på hur våra bilder inte ska vara

Ett till sätt att ta reda på om ditt bildval stämmer överens med våra riktlinjer är att se till att bilderna inte är:
A. Utfyllnad. Bilder som utfyllnad saknar ofta relevans och riskerar att förminska innehållet.
B. Av låg bildkvalitet. Vid osäkerhet, gör ett test-tryck.
C. Onaturligt arrangerade. Vi undviker bilder som ger ett onaturligt intryck eller som bygger på slitna manér eller klichéartade uttryck.
D. Röriga. Vi strävar efter enkelhet i bilderna och undviker röriga motiv och bakgrunder.
E. Manipulerade. Det är generellt inte tillåtet att använda hård retusch, sätta samman flera fotografier till en ny komposition, ta bort viktiga delar av en bild eller spegelvända bilder. Det finns dock tillfällen då särskild bildredigering kan krävas för att en kommunikationsinsats ska bli lyckad. Vänd dig till informationsenheten för rådgivning vid sådana fall, för bedömning och rådgivning. Att kolorera ett svartvitt foto eller att färgtona bilder är aldrig tillåtet. Bildkategorier

Exempel på vad våra bilder inte är i den grafiska profilen 

Bilder på webben

Bilder som ska publiceras på webben följer särskilda riktlinjer, till exempel avseende tillgänglighet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-03