Grafiska element

Ibland kan det vara svårt att välja eller producera fotografiska bilder till innehållet, detta kan bero på allt från väderförhållanden till att innehållet i bilderna är känsligt av någon anledning. Då kan illustrationer, ikoner och pictogram vara bra hjälpmedel. Dessa grafiska element kan med fördel användas för att beskriva eller förtydliga olika sammanhang.

Tänk på att ikoner och pictogram som används i sammanhang där de har en upplysande eller hänvisande uppgift, till exempel för personer med funktionsnedsättning, alltid måste följa internationell standard i sitt utförande.

Exempel på grafik från grafisk manual 

Exempel på grafiska element. Skissexempel på användning av både illustration och pictogram.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07