Grundprinciper för profilering

Alla verksamheter, förvaltningar och projekt som ägs och drivs av kommunen ska verka inom kommunens grafiska profil. Detta skapar en tydlighet för målgrupperna, både lokalt och utanför kommungränsen, att verksamheten är kommunal och helt eller delvis drivs med skattemedel.

Två eller flera grafiska profiler blandas aldrig.

Exempel på Skellefteå kommuns grafiska profil 

Särprofilering

I vissa fall, när det finns specifika och starka skäl att frångå den ordinarie profilen, finns utrymme att skapa särprofilering trots att verksamheten helt eller delvis drivs av kommunen. Beslut om särprofilering baseras på en checklista som från olika perspektiv bedömer det aktuella fallet. Frågan om särprofilering bereds och beslutas av det strategiska kommunikationsteamet eller kommunens ledningsgrupp.

Checklistan behandlar följande områden:

  • Ägarperspektiv
  • Målgrupp
  • Marknad
  • Konkurrens
  • Verksamhet
  • Framtidsplaner

Kommunala bolag

För bolag som Skellefteå kommun äger finns två olika förhållningssätt när det gäller profilering.

Nivå 1 - Skellefteå kommuns profil

Gäller för helägda kommunala bolag med verksamhet som inte är kommersiellt inriktad direkt mot konsument och endast erbjuder samhällsservice. Samt bolag med en administrativ funktion t ex Skellefteå Stadshus AB.

Nivå 2 - Alltid egen profil

Gäller för kommunala bolag med en extern marknad och som inte bara erbjuder ren samhällsservice.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10