Vår logotyp - ett gemensamt kännetecken

Vår logotyp, kommunvapnet tillsammans med ordbilden Skellefteå kommun, är den gemensamma symbolen och kännetecknet för all kommunal verksamhet. Den samlar alla våra förvaltningar, nämnder, tjänster och projekt under sig.

Logotypen ska alltid användas som avsändarmärke i all vår kommunikation, oavsett vilken verksamhet det gäller. Användandet ska på ett tydligt sätt visa att det är vi, Skellefteå kommun, som är avsändare.

Logotypen, kommunvapnet tillsammans med texten Skellefteå kommun, får inte beskäras, typograferas om, färgsättas annorlunda eller på annat sätt förändras utifrån originalen.

Ladda ned logotyper här

Affisch grafisk profil  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07