Logotypvarianter

Logotypen finns i tre olika färgvarianter: svart, vit och blågul. Den svarta eller vita används i de allra flesta sammanhang, exempelvis på trycksaker, presentationer, skyltar och i digitala kanaler. Logotypen ska alltid användas med god kontrast mot bakgrunden så att den framträder tydligt.

Den blågula logotypen används endast i formella sammanhang och där den inte påverkas negativt av andra färger och innehåll, exempelvis på brev, visitkort, flaggor, bildekor eller liknande.

skellefteå kommuns logotyp

A. Svart logotyp mot ljus bakgrund. Denna variant används mot vita och ljusa neutrala bakgrunder.
Detta skapar en bra kontrast mot bakgrunden och gör logotypen både tydlig och synlig.

Färger
Svart: 100%
Ladda ned (svart eps)

Ladda ned (svart png)

Ladda ned (svart jpg)

skellefteå kommuns logotyp

B. Vit

 logotyp mot mörk bakgrund. Denna variant används mot svarta och mörka neutrala
bakgrunder. Detta skapar en bra kontrast mot bakgrunden och gör logotypen både tydlig och synlig.

Färger
Vit: (papper)
Ladda ned (vit eps)

Ladda ned (vit png)

Ladda ned (vit jpg)

logotyp skellefteå kommuns grafiska profil

C. Blågul logotyp mot vit bakgrund. Denna variant används endast mot vit bakgrund och används aldrig på eller tillsammans med andra färgplattor eller färgstarka bilder som krockar med färgerna i logotypen.

Färger
Blå: C100/M43/Y0/K0 /PMS 300
Gul: C0/M15/Y94/K0 /PMS 116
Svart: 100%

Ladda ned (färg, svart text, eps)

Ladda ned (färg, svart text, png)

Ladda ned (färg, svart text, jpg)

 

Skellefteå municipality 

 

Ladda ned engelsk version (färg, svart text, eps)

Ladda ned engelsk version (färg, svart text, png)

Ladda ned engelsk version (färg, svart text, jpg)

 

Ladda ner engelsk version (svart, jpg)

Ladda ner engelsk version (vit, png)

Kommunvapnet. På material av intern karaktär, till exempel information till medarbetare, är det tillåtet att enbart använda vapnet som ansändarmärke. I dessa fall ska det alltid vara säkerställt att det inte finns några som helst tvivel att det är Skellefteå kommun som är avsändare.

 

Logotyp vapnet Skellefteå kommun 

Svart

Ladda ned vapnet (svart, eps)

Ladda ned vapnet (svart, jpg)

Ladda ned vapnet (svart, png)

Vit

Ladda ned vapnet (vit, eps)

Ladda ned vapnet (vit, jpg)

Ladda ned vapnet (vit, png)

Skellefteå kommun vapen i färg 

Ladda ned vapnet (färg, eps) 

Ladda ned vapnet (färg, png)

Ladda ned vapnet (färg, jpg)  

 

Uppbyggnad och betydelse

Logotypen består av kommunvapnet tillsammans med namnet Skellefteå kommun.

Skellefteås vapen följer den heraldiska traditionen. Ett vapens utseende definieras av en skriftlig beskrivning, en så kallad blasonering. Skellefteåvapnets blasonering lyder så här:

”I blått fält en gyllene sol och däröver en genom vågskura bildad gyllene ginstam belagd med en blå antik blixt”.

Blixtarna symboliserar kommunens kraftproduktion, och den gyllene solen står för guldtillverkningen.

Vårt kommunvapen antogs av Kungliga Maj:t 1945. Då var det Skellefteå stads vapen, men efter kommunsammanläggningarna 1967 och 1973 symboliserar det administrationen för hela det vidsträckta geografiska området Skellefteå kommun.

Kommunvapnet är mönsterskyddat hos Patent- och registreringsverket. Att på egen hand ändra och förvanska vapnet innebär alltså ett lagbrott.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-26