Så här använder vi logotypen

Ett korrekt och konsekvent användande av logotypen gör att vi blir tydliga som avsändare. När vi utformar kommunikationen ska vi alltid lägga vikt vid att logotypen blir synlig och tydlig för mottagaren. Genom detta minskar risken för osäkerhet hos mottagaren, då det i alla lägen framgår att det handlar om kommunal verksamhet. Konsekvens hjälper till att stärka varumärket Skellefteå kommun.

Logotyp Skellefteå kommunStorlek

Storleken har betydelse. Att det är Skellefteå kommun som är avsändare av kommunikationen ska alltid framgå tydligt. Det är därför viktigt att vår logotyp används i tillräckligt stor storlek.

Minsta tillåtna storlek är 40 mm.

Vid utrymmesbrist. I sällsynta fall där det inte finns tillräckligt med plats att förhålla sig till regeln om minsta storlek kan det vara tillåtet att frångå grundregeln. I dessa fall måste det säkerställas att logotypen ändå är läsbar och att mottagaren inte kan missuppfatta vem som är avsändare.

 

logotyp skellefteå kommun Friyta

Låt logotypen ta plats. Friytan säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Den fria ytan
skyddar också logotypens visuella integritet. Friytan utgår från halva bredden på vapnet.

Ju mer friyta desto bättre. Regeln ovan anger den minsta tillåtna friytan. Rekommendationen är dock att alltid sträva efter att friytan runt logotypen är så stor som möjligt. Ju större friyta desto tydligare blir logotypen.

Placering

Planera placeringen. Logotypen sätts som regel i något av de fyra hörnen. Detta gäller i trycksaker,
annonser och digitala presentationer (ex. Powerpoint). Undantag från grundregeln kan göras på enheter
som ska synas på långt avstånd, exempelvis skyltar, banderoller, mässmontrar och liknande. På webbplatser placeras logotypen alltid i övre vänstra hörnet.

A. Välj placering noggrant. Placera alltid logotypen där den har bäst synlighet. Välj alltid den mest neutrala ytan så att inte logotypen försvinner i annan grafik.

B. Digitalt ställer speciella krav. Tänk på att placeringen av logotypen blir extra viktig i material där mottagaren inte har möjlighet att se hela ytan. Placera alltid logotypen i övre delen om materialet främst ska visas på skärm eftersom inte hela ytan syns samtidigt, exempelvis som i PDF-dokumentet ovan.

logotyp grafisk profil exempel 

Bakgrunder

Omgivningen påverkar. Rätt bakgrund och omgivning säkerställer att logotypen syns tydligt och
har god läsbarhet. Logotypen ska alltid placeras på neutrala ytor.

Bilden visar tillåtna och ej tillåtna varianter

tillåtna och ej tillåtna varianter av logotypen 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07