Logotyp vapnet Skellefteå kommun

Vapnet – en stark symbol på hemmaplan

Kommunvapnet kommunicerar. I vissa fall, vid exempelvis utrymmesbrist eller i sammanhang där det är helt uppenbart att det är Skellefteå kommun som är avsändare, är det tillåtet att enbart använda kommunvapnet som avsändarmärke.

Exempel då detta är tillåtet är på skyltar, emblem och flaggor placerade på kommunala byggnader samt i internkommunikation till medarbetare och på interna profilprodukter som block, pennor och muggar.

Det är inte tillåtet att skapa nya logotyper tillsammans med vapnet, exempelvis genom att sätta förvaltningsnamnet eller en verksamhetsbenämning tillsammans med vapnet.

Samma regler. När endast kommunvapnet används gäller samma regler som för hela logotypen när det gäller färgvarianter, friyta, storlek, placering och bakgrunder.

Exempel på användning. På material av intern karaktär, i detta exempel information till medarbetare, är det tillåtet att enbart använda vapnet som ansändarmärke. I dessa fall ska det alltid vara säkerställt att det inte finns några som helst tvivel att det är Skellefteå kommun som är avsändare.

Exempel på en intern tidning 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07