Typografi

En enhetlig och god typografi är en viktig del i all skriven kommunikation. God typografi hjälper till att göra texter lättlästa och tillgängliga. Dessutom stärker ett konsekvent användande vår avsändaridentitet och igenkänning.

Profil- och vardagstypografi. Typografin delas in i två områden, profil- och vardagstypografi. Bakgrunden till detta är att vi i alla situationer ska kunna arbeta professionellt och konsekvent med
typografi oberoende av teknik, programvara, tillgång till typsnitt eller vilken detaljkunskap vi har.

Profiltypsnitt

Som profiltypsnitt använder vi Open Sans, som har hög läsbarhet både på skärm och i tryck. Profiltypsnittet används därför vid såväl produktion av webb och digitala applikationer som till trycksaker, annonser, skyltar, presentationer och displaymaterial som exempelvis rollups, banderoller och annat utställningsmaterial.

Open Sans är ett modernt och mångfacetterat typsnitt som finns tillgängligt i många olika vikter och skärningar. Typsnittet passar därför både i kortare texter som rubriker och bildtexter, och även vid sättning av längre texter.

Vardagstypografi

Som vardagstypsnitt använder vi två olika typsnitt: Arial och Times New Roman. Vardagstypsnitten används i alla kontorsmallar för texthantering. Båda vardagstypsnitten ger bra förutsättningar för god och varierad typografi. Typsnitten har dessutom god tillgänglighet och finns i de allra flesta datorer. Detta gör att det fungerar utmärkt när man ska skicka digitala textfiler till andra, utan att riskera att texter flödar om på grund av att mottagaren saknar det typsnitt som används.

Alternativ typografi

Alternativ typografiFår man använda något annat typsnitt? Ja, ibland kan man faktiskt göra det. Vid produktioner som har ett större omfång, exempelvis tidningar eller magasin, kan det vara till fördel att variera typografin för att skapa ett mer levande uttryck. Dock ska val av alternativ typografi alltid ske professionellt och får endast göras där det finns särskilda skäl att frångå grundprinciperna. Tillfällen när alternativ typografi kan användas som variation är i exempelvis citat, bildtexter och utvalda rubriker.

Typografi ger kreativ frihet

Typografi kan ge positiv effekt på det visuella intrycket. Tänk på att typografin kan användas på många olika sätt och på så vis sätta sin egen prägel på materialet utan att frångå reglerna i den grafiska profilen. Olika sätt att arbeta med typografi ger kreativ frihet.

Ungdomsfullmäktige 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10