Goda exempel

Här visas några olika skissexempel på hur typografin kan se ut.

Skylt västra EriksbergA. Exempel på typografi. Affisch med information om byggprojekt. Huvudrubrik i Open Sans Extra Bold, underrubrik i Open Sans Light. Brödtext Open Sans Regular, hänvisning och information om samarbeten i Open Sans Extra Bold.

Broschyr byggprojektB. Exempel på typografi.
Broschyr om projekt. Huvudrubrik i Open Sans Extra Bold. Tilläggstext (2015) i Open
Sans Light. Ingress och hänvisningar i Open Sans Bold.

Broschyr byggprojektC. Exempel på typografi.
Uppslag från broschyr. Rubriker i Open Sans Extra Bold. Underrubriker i Open Sans Light. Brödtext i Open Sans Regular (styckeinledning i Open Sans Extra Bold). Citat i Open Sans Extra Bold och Open Sans Light.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10