Språkhandboken

Den här språkhandboken är till för alla på Skellefteå kommun som skriver i jobbet. Handboken är ett stöd som ska hjälpa dig att skriva klarspråk när du kommunicerar, både med dina kollegor, med kommuninvånarna och med andra som du har kontakt med.

 

Språkhandboken ger dig inspiration

Du kan använda handboken som ett uppslagsverk när du behöver svar på frågor om text och skrivande, men också som inspiration när du vill skriva tydligt och begripligt. Du kan bläddra dig fram sida för sida, eller söka rätt på det som du vill ha stöd och hjälp med i stunden. På varje sida hittar du också länkar till mer information som du kan ha nytta av när du skriver.

Så här är språkhandboken uppbyggd

Handboken består av tre delar. En del som handlar om klarspråk och varför det är viktigt, en del med konkreta tips och råd för hur du skriver klarspråk samt en del med skrivregler. Växla gärna mellan de olika delarna och gör nedslag där du hittar information som intresserar dig. Handbokens råd utgår ifrån Myndigheternas skrivregler, Språkrådets rekommendationer och språklagens krav på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Tyck till om språkhandboken

Det är vi på informationsenheten som har tagit fram språkhandboken tillsammans med Språkkonsulterna Bättre text. Språkhandboken är ett levande dokument som finns till för dig som skriver i jobbet. Om du som anställd av Skellefteå kommun har synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta informationsenheten. Använd adressboken i Outlook och skriv in "informationsenheten". Även du som inte är anställd av Skellefteå kommun är välkommen att lämna synpunkter. Kontakta då kundtjänst (se puff till höger).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06