Checklista för klarspråk

Den här checklistan kan du använda när du granskar och bearbetar din egen eller någon annans text, eller när du pratar med någon om en text. Du kan också använda den som stöd innan du har börjat skriva.

Har du tänkt på vem du skriver för? Svara på läsarens frågor och se till att texten berättar det som läsaren behöver och vill veta.

Vad ska texten göra? Vill du att läsaren ska agera, känna eller utföra något när hen har läst din text? Ha klart för dig vad textens uppgift är! 

Du skriver väl ur läsarens perspektiv? Se till att det som du skriver är relevant och intressant för läsaren och använd ett du-tilltal om texten riktar sig till enskilda. 

Vad är det viktigaste i texten? Lyft upp det och skriv det först! Skriv det som är minst viktigt sist.

Har du gjort det tydligt vem avsändaren är? Din läsare ska inte behöva gissa vem som står bakom texten. Kom ihåg att undvika verb som slutar på s, till exempel frågan har utretts. Tänk också på att vara tydlig med vem du menar med vi.

Är rubrikerna informativa? Skriv rubriker i form av påståenden, uppmaningar eller frågor. Låt rubriken spegla det som texten eller stycket handlar om.

Har du gjort texten lätt att överblicka? Dela in texten i tydliga stycken och lyft fram viktig information med hjälp av punktlistor. Då blir texten luftigare och lättare att läsa.

Har du använt verb i stället för substantiv? Krångla inte till det genom att skriva genomföra en utbildning, när det blir enklare att skriva utbilda.

Har du använt ord som läsaren förstår? Skriv moderna ord som läsaren känner igen i stället för svåra och ålderdomliga ord. Undvik ord som bara är tydliga för dig och dina kollegor.

Har du använt korta uttryck i stället för långa? Skriv inte långa, krångliga meningar och undvik onödigt långa ord som avseende i stället för om och målsättning i stället för mål.

Har du korrekturläst din text? Genom att skriva korrekt och följa svenska skrivregler ökar förtroendet för ditt budskap och för kommunen. Låt gärna någon annan läsa igenom texten också! 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06