Förkortningar

Använd så få förkortningar som möjligt – helst inga alls. Förkortningar sparar tid för dig som skribent, men försvårar för läsaren. Använd bara förkortningar när utrymmet är begränsat, till exempel i en tabell. Använd aldrig förkortningar som du använder internt på arbetsplatsen, till exempel MAS, USK eller KS.

Avsluta inte ditt mejl med en förkortning

Många uppfattar förkortningen mvh som nonchalant. Avsluta därför hellre ditt mejl med frasen Med vänliga hälsningar.

Vedertagna förkortningar

De vanligaste vedertagna förkortningarna är OK att använda. I digitala kanaler är det bättre att använda punkt som åtskillnad än mellanslag.

 • bl.a.
 • ca
 • d.v.s.
 • etc.
 • fr.o.m
 • m.fl.
 • m.m.
 • o.s.v.
 • s.k.
 • t.ex.
 • t.o.m.

 

Skriv så här

Skriv inte så här

tkr kkr
mnkr milj kr, MSEK, mkr
mdkr mdr kr, mkr

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-14