Tonalitetsguiden

Tonalitet - hur vår karaktär tar sig uttryck i ord.

Välkommen till Skellefteå kommuns tonalitetsguide. Om det här är första gången du läser guiden har du säkert några frågor, till att börja med undrar du nog vad tonalitet är.

Tonalitet är ett begrepp vi använder när vi pratar om kommunens varumärke. Ett varumärke kan alltså ha en tonalitet. Tonaliteten är hur det kommunen står för och vill vara tar sig uttryck i de ord vi skriver. Du kan se det lite som en grafisk profil, fast för ord och text. Istället för logotyper, former och färger handlar tonalitet om hur vi använder språket för att människor ska känna igen oss och få rätt uppfattning om oss.

Sådant som inte finns med i tonalitetsguiden

  • Exempel och riktlinjer på förvaltningsnivå.
  • Instruktioner för hur du anpassar tonaliteten efter andra målgrupper än den primära.
  • Instruktioner för hur du anpassar tonaliteten i olika kanaler.

Vi som har gjort tonalitetsguiden

Tonalitetsguiden har kommit till genom en samskapande process mellan Skellefteå kommun och Uppfatta. Även byråerna WDO, Krux och Henson som i skrivande stund samarbetar med kommunen har medverkat.


 

Tonalitetsguiden i pdf-format

Lämplig för presentationer

Checklista för tonalitet i PDF-format

Lämplig för utskrift

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06