Checklista för tonalitet

Huvudfråga: Känns texten skriven med Kims röst?
Texten ska anstränga sig för att visa att Kim inte står ut med att invånarna blir åskådare!

Har du aktiverat läsaren?

Hellre...

än...

Visa läsaren vilken roll hen har. Var med och diskutera hur vi kan göra. Det finns också utrymme för diskussion.
Använd frågor och uppmaningar. Ska du skaffa värmepump? Så här går det till. Information om värmepumpsinstallation
Rikta dig direkt till läsaren. Berätta för oss vad du tycker. Kommuninvånares åsikter är välkomna.

Har du beskrivit verkligheten som den är?

Hellre...

än...

Formulera om förskönande omskrivningar. Eftersom arbetet kostar mer än vi hade räknat med På grund av bristande resurser
Stryk överdrifter. Kom och lär dig av alla kompetenta föreläsare. Många av dem är ledande i sina fält. Välkommen på en fantastisk heldag med många spännande föreläsare!
Våga vara ödmjuk. Vi tar lärdom av det, och nästa år kommer vi varje månad kontrollera att allt fungerar.  Vi kommer att kontrollera funktionen löpande under nästa år för att säkerställa att det inte händer igen.

Har du fått läsaren att känna sig smart?

Hellre...

än...

Markera att du vet att läsaren förstår, om du måste förklara något som läsaren vet. Om du inte har fyllt i allt kan det förstås ta längre tid innan du får börja med din värmepumpsanläggning. Vid begäran om kompletteringar kan installationen av din värmepumpsanläggning bli fördröjd.
Kontrollera om det finns delar av din text som egentligen inte säger något – stryk dessa. Vi har tagit hjälp av experter på teknik, turism, flytt och innovation, och av helt vanliga Byköpings-bor. Vi har tagit del av dialoger, kunskapsutbyten och sakkunnigas spetskunskap.
Ge läsaren möjlighet att förstå svåra termer. På sammanträdet kommer ett antal interpellationer besvaras.

Är det första gången du följer kommunfullmäktige? Det här är några termer som är bra att känna till.
På sammanträdet kommer ett antal interpellationer besvaras.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06