Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2018-03-21