Pratbubblor

Tonalitet och språk

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Ordval, form och stil bygger en tonalitet och är lika viktig för Skellefteå kommuns personlighet som det visuella. Genom att tala och skriva med en och samma röst bidrar vi till en tydlig, trovärdig och levande bild av Skellefteå kommun.

Men precis som människor pratar på olika sätt i olika situationer behöver tonaliteten justeras efter sammanhanget. Syftet med texten, i vilken kanal den ska publiceras och till vilken målgrupp, bestämmer till exempel hur effektiv eller hur varm och personlig texten bör vara.

De nyckelbegrepp som beskriver Skellefteå kommuns tonalitet är: Äkta, Engagerande och Tydlig.

Äkta

Kommunikationen från Skellefteå kommun ska kännas ärlig och äkta. Vi ska bygga trovärdighet – om vi påstår något ska vi ha bevis för det. Undvik floskler och många förstärkande adjektiv i texten, de ger ett ytligt intryck som riskerar att stöta bort mottagaren.

Engagerande

Vi ska vara engagerade i det vi kommunicerar, både i ämnet vi skriver om och i själva språket. Gör ämnet
”till ditt” och välj en vinkel som engagerar målgruppen. Använd ett aktivt och positivt språk och skriv för läsaren. Levandegör gärna texten, genom att ta in verkliga exempel eller citat från personer. Texten ska visa att vi bryr oss om och har förståelse för målgruppen.

Tydlig

Vi ska vara tydliga i all vår kommunikation. Texterna ska vara enkla att läsa och lätta att förstå. Detta medför också att det tydligt ska framgå av texten varför den är skriven, till vem den vänder sig och vem som är avsändare.

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-13