Välkommen till Fairtrade City Skellefteå!

Skellefteå blev den 27 november 2016 diplomerad som Fairtrade City. Skellefteå kommun vill öka medvetenheten om etisk konsumtion och rättvis handel – både på våra egna arbetsplatser och i samhället, i lokala butiker, på caféer och arbetsplatser. På så sätt kan vi bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Som kommunorgansation vill vi, genom medvetna inköp av exempelvis kaffe, te och kakao bidra till att få bort barnarbete och andra missförhållanden på arbetsplatser i producerande länder. Självklart hoppas vi att civilsamhälle, organisationer och företag väljer Fairtrademärkta produkter när möjligheten finns. Utbudet är gott vilket gör det lätt att exempelvis välja Fairtrade-märkt kaffe, the, bananer och kakao. En ökad efterfrågan har bidragit till att det idag även finns andra produkter, så som socker, ris och klädesplagg på framtågande i våra butiker och inköpsställen.

Som en Fairtrade City ska vi även arbeta med att vidareutveckla information, skapa aktiviteter och samverka med olika aktörer inom den geografiska kommunen.

Det finns en styrgrupp för Fairtrade City Skellefteå bestående av representanter från både kommun och näringsliv som bland annat har i uppdrag att

  • kommunens konsumtion av Fairtrade-märkt kaffe, te och kakao ska öka kontinuerligt fram till 2020
  • samtliga arbetsplatser i Stadshuset där det finns möjlighet att konsumera kaffe, te och kakao finns, och där kommunen står för inköpen, ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta alternativ
  • kommunens representanter i styrgruppen för Fairtrade City ska aktivt verka för att kommunens egen konsumtion av Fairtrade-märkta produkter ökar.


Vill du veta mer?

Fairtrade City-konceptet startade i Storbritannien i början av 2000-talet. Fairtrade Sverige är den organisation som genomför diplomering.

Läs mer om Fairtrade på Fairtrade Sveriges webbplats

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06