Sambruk - för kommunala e-tjänster

Sambruk erbjuder kommuner möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnaderna för framtagning av gemensamma e-tjänster

Föreningen Sambruk omfattar c:a 100 kommuner och regionala organ, samt Sveriges kommuner och landsting – SKL. Det är en intresseförening för svenska kommuner med fokus på verksamhetsutveckling inom digitalisering och e-förvaltning. Samverkansmodellen möjliggör både utveckling av verksamhetssystem och ett nationellt kunskapsutbyte. Direkta fördelar med att delta aktivt i föreningen är sänkta administrativa kostnader och en effektivare service mot medborgare och företag. Framförallt är föreningen ett nationellt kunskapscenter för alla som arbetar med kommunal verksamhetsutveckling, digitalisering och e-förvaltning.

Information om genomförda projekt och nuvarande nätverk hittar du på Föreningen Sambruks webbplats, se länken till höger.

Föreningen Sambruks målsättningar:

  • God service med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats
  • Sänkta kostnader för utveckling och drift av e-tjänster
  • Minskade ledtider för utveckling av e-tjänster
  • Nationell samordnad offentlig e-förvaltning
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-03