Smart Tillväxt

"Smart och hållbar tillväxt för nystartade och befintliga företag i regionen" är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyn kommun.

Finansiering sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region VäEU-loggasterbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun samt Älvsbyn kommun.
Projektperioden sträcker sig från 2015-08-01–2018-11-30.


Målet är att skapa förutsättningar för:

 • ökat nyföretagande
 • fler nya innovationer ut på marknaden
 • ökad tillväxt i befintliga företa
 • fler växande företag, i nya och befintliga branscher

 

Projektets prioriterade delmål är:

 • Att utveckla det entreprenöriella lärandet
 • Att underlätta för ägarskiften
 • Att utveckla ett fungerande mentorskapsprogram
 • Att utveckla entreprenörskap kopplat till universiteten
 • Att utveckla acceleratorer som ska stödja nya företag i dess utvecklin
 • Att skapa fysiska utvecklingsmiljöer och idé-/labbmiljöer
 • Att få fler nya växande företag, i nya och befintliga bransche
 • Stimulera internationalisering
 • Höja andelen kvinnor, unga vuxna samt personer med utländsk bakgrund bland företagarna
 • Utveckla och genomföra insatser som gynnar den sociala ekonomin
 • Att öka delaktigheten från det lokala näringslivet i form av medfinansiering, mentorskap och nätverkande

 

Nedan är några exempel på aktiviteter
Projektet kommer att arrangera flertalet events/föreläsningar i syfte att inspirera och informera, både till entreprenörskap och ökat nätverkande mellan företag, kommunen och i regionen.
Exempelvis där företagare berättar om sina erfarenheter och lärdomar att starta och driva företag:

 •  ”Driva franchising /köpa befintligt företag”
 • ”Starta företag med litet kapital”
 • ”Att gå från anställd till egen företagare”
 • ”Våga växa i befintligt företag”

Vi kommer att kontinuerligt arrangera events/nätverksaktiviteter.
                                                  

Kostnadsfri affärsrådgivning
I ett led att skapa förutsättningarna för fler företagare och möjliggöra att fler entreprenörer får möjlighet att testa sin idé, finansierar även projektet:

 • Nyföretagsrådgivning
 • Förinkubator
 • Idélabbsrådgivning


Utvecklandet av fysiska utvecklingsmiljöer
Såväl nationellt som internationellt finns och etableras miljöer vars syfte är att främja idégenerering, innovationsförmåga och entreprenörskap. Gemensamt för dessa mötesplatser är önskan att ta tillvara på den egna initiativkraften och att göra något av de idéer och den kreativitet idébärarna själva besitter och utveckla dessa tillsammans med andra.

I Skellefteå pågår arbetet med att etablera två mötesplatser som ska främja idéutveckling, kunskapsbyte och samverkan. Detta blir två helt nya, miljöer som skall upplevas välkomnande och bli kända som attraktiva, välbesökta och kreativa mötesplatser:

 • Co-workingmiljö på sk E4-huset (f.d. bibliotek) i centrala Skellefteå
 • Idélabbet på Campus Skellefteå

 

Co-working space
Ett ”co-working space” består i regel av öppna kontorslösningar som delas av flera olika hyresgäster, samt några kontor anpassade för företag. För att erbjuda flexibilitet har hyresgästerna ofta möjlighet att hyra en kontorsplats i de delade ytorna med korta hyresavtal, exempelvis för en månad. Gemensamma utrymmen och möbler är anpassade för att uppmuntra till informella möten och samarbeten, och med avsikt att främja mångfald, kunskaps- och nätverksutbyte.

 

Idélabb/Makerspace
Miljön och verktygen i ett ”makerspace”/”idélabb” kan variera väldigt mycket, allt från mycket avancerad utrustning, till enklare verktyg och maskiner för exempelvis 3D-utskrift, laserskärare och 3D skanners.

På Campus Skellefteå skall en lokal utformas för ett Idélabb/slags makerspace – ”en slags folkets verkstad” -  dit man kan gå för att testa och prototypa sina idéer, bredda sitt sociala nätverk, och lära sig nya kompetenser. Avsikten är att miljön skall utvecklas utifrån intressenternas behov och aktiviteter, och beroende på vilka samarbeten som kan knytas med andra föreningar i driften och utveklingen av miljö.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07