Din krisberedskap

De flesta av oss lever ett bekvämt liv. Vi förväntar oss en behaglig inomhustemperatur även om det är kallt ute. Vi vill ha fungerande telefoner och internet, friskt vatten i kranen, smidiga transporter och modern sjukvård.

Men alla tekniska bekvämligheter gör oss också sårbara för olika störningar. Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera eller drabbas av störningar.

Alla har ett ansvar

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Är vi starka och friska måste vi räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor. Till exempel äldre eller sjuka människor eller barn som inte har samma förmåga att ta ett eget ansvar.

Förbered dig

Du bör tänka igenom hur du skulle klara dig vid exempelvis ett längre elavbrott. Det skapar en viss mental beredskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända.
Till vänster finns tips på bra hemsidor där du kan läsa mer om hur du kan vara förberedd på det oförutsedda.

Filmer om hemberedskap

I den här korta filmen får du snabba tips om vad en krislåda bör innehålla. Du bör förbereda dig för flera dygn.

Krislådan (Youtubefilm)

Dessa fyra filmer ger dig en mer detaljerad vägledning. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom fyra olika områden.

Hemberedskap mat (Youtube-film)

Hemberedskap värme (Youtube-film)

Hemberedskap vatten (Youtube-film)

Hemberedskap kommunikation (Youtube-film)

Energimyndigheten har också producerat en film om beredskap inför strömavbrott.

Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?  (Youtubefilm)
 

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2018-06-14