Värmeljus

Samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan Sverige drabbas av elbrist. Vid elbrist finns risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av landet. För att skydda elförsörjningen kan elnätsföretagen då periodvis tvingas koppla från elanvändare. Lägre prioriterade elanvändare får då räkna med återkommande strömavbrott.

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist (mindre än en vecka). Systemet kallas Styrel.

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

Skellefteå kommun upprättar en sådan prioriteringslista tillsammans med Skellefteå Kraft. Länsstyrelsen är områdesansvarig myndighet på den regionala nivån och koordinerar bedömningarna inom länet.

Kommunen behöver fatta två beslut –  först vilka typer av samhällsviktiga verksamheter som ska vara prioriterade och i vilken ordning. Därefter, när de praktiska möjligheterna att strömförsörja de prioriterade har utretts, så väljs de fysiska el-linjer som alltid ska ha ström vid en bristsituation.

Oavsett planer kan ingen elanvändare garanteras fullständigt säkra leveranser. Varje elanvändare har ett eget ansvar för att kunna hantera konsekvenserna av ett elavbrott.

Mer information finns hos 


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07