Någon att prata med

Det finns många som du kan vända dig till för att få stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna som du kan kontakta är bemannade dygnet runt, hela året och du som ringer får vara anonym. Många av jourerna drivs av ideella organisationer.

Är du akut sjuk?

Om du är akut sjuk ring 112.

Vill du ha eller lämna information vid större händelser?

Ring 113 13 när du vill lämna eller få information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en händelse som pågår.

Behöver du sjukvårdsrådgivning?

Sjukvårdsrådgivningen når du genom att ringa Vårdguiden på telefonnummer 1177. Där får du råd av en sjuksköterska dygnet runt. Om du vill kan du även skriva till Vårdguiden och få svar på frågor och funderingar. Du kan till exempel ställa frågor om psykisk ohälsa eller ställa anonyma frågor om hälsa och få information och råd.

Ställ en anonym fråga

Ställ en fråga om psykisk ohälsa

Du som är 18-25 år kan kontakta Unga vuxna

Psykiatrisk mottagning unga vuxna är ett centrum för psykiatri för unga vuxna mellan 18 och 25 år. Du kan ringa dem på 0910-77 19 19 klockan 08.00–21.00. Om du vill prata med någon övrig tid, ring Vårdguiden på 1177.

Nationella hjälplinjen

Telefonnummer 020-22 00 60 eller texttelefon 020-22 00 70. Öppet alla dagar 13-22. De kan ge ett begränsat antal kris och stödsamtal via telefon. Det är kostnadsfritt att ringa och det syns inte på din telefonräkning. Du kan även skriva till Nationella hjälplinjen (extern webb).

Ring nationella hjälplinjen för kris- och stödsamtal

Genom nationella hjälplinjen kan du få ett begränsat antal kris- och stödsamtal via telefon. Det kostar inget att ringa och det syns inte heller på din telefonräkning. Du kan ringa hjälplinjen på telefonnummer 020-22 00 60 alla dagar klockan 13.00–22.00.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och barnens hjälptelefon

Till barnens hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället (Bris) kan du som är under 18 år ringa helt gratis på telefonnummer 116 111 om du vill prata med någon eller få hjälp och råd. Via Bris kan du också mejla och chatta med en kurator, skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen. Läs mer på

BRIS hemsida (extern webbplats)

 

Du som är vuxen kan ringa Bris vuxentelefon

Om du är vuxen och har frågor eller behöver råd om dina egna eller andras barn kan du ringa Bris vuxentelefon. Genom den kan du också få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Bris vuxentelefon har telefonnummer 077-150 50 50.

Du som varit med om brott kan ringa brottsofferjouren

Du som har varit med om eller sett brott kan få gratis information, hjälp och stöd genom att ringa en brottsofferjour. De som arbetar på jourerna har gett ett tystnadslöfte och får inte berätta vidare det som du säger till dem. Du kan antingen ringa Brottsofferjouren i Skellefteå på 0910-70 18 20 eller Brottsofferjourernas riksförbund på 0200-21 20 19. Du kan också läsa mer om brottsofferjourernas arbete på . Brottsofferjourernas riksförbund (extern webbplats)

Är du under 25 och vill prata med någon?

Jourhavande kompis är en chatt för barn och ungdomar upp till 25 år. De som sitter i jouren är själva unga och inte experter, utan fungerar snarare som ett stöd, en första kontakt och hjälper dig att hjälpa dig själv. Du når dem via www.jourhavandekompis.se (extern webbplats) . Jourhavande kompis har öppet måndag-fredag klockan 18.00–22.00 och lördag-söndag klockan 14.00–18.00. Jourhavande kompis är en del av Röda Korset.

Vill du prata med en präst?

Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112 och be att få prata med jourhavande präst. Prästen som du får prata med har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det som du säger sprids vidare till någon annan.
Du kan nå en präst via 112 alla dagar klockan 22.00–06.00. Om du vill prata med en präst under dagtid tar du antingen kontakt direkt med din församling eller med Skellefteå landsförsamling (extern webbplats).

Kvinnojouren hjälper dig som är utsatt för våld

Du som är utsatt för våld kan få hjälp av en kvinnojour. Du kan till exempel få någon att prata med eller möjlighet till skyddat boende.
Läs mer om den hjälp som du kan få på ROKS - riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejourer (extern webbplats)

Rädda Barnens föräldratelefon hjälper dig som är förälder

När du känner att du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ringa Rädda Barnens föräldratelefon på telefonnummer 020-786 786. Samtalen är anonyma och kostar inte mer än ett vanligt telefonsamtal.
Du kan läsa mer om det stöd som Rädda barnen kan ge på Rädda barnen (extern webbplats)

Du kan alltid ringa till Röda Korsets telefonjour

Till Röda Korsets telefonjour kan alla som behöver någon att prata med ringa anonymt. Den person som du får prata med har alltid tystnadsplikt. Du når Röda Korsets telefonjour på telefonnummer 0771-900 800 alla dagar klockan 14.00–22.00.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-07-20