Krisplaner

I kriser och katastrofer eller under beredskap och krig har genomarbetade krisplaner stor betydelse. Kommunen har flera typer av krisplaner. Vid en extraordinär händelse bildas även en särskild upplysningscentral för allmänheten.

Krisledningsplan

För krisledningsnämndens verksamhet och för den stabsorganisation som ska upprättas har kommunstyrelsen fastställt en krisledningsplan.

Ladda ner krisledningsplanen (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-14