Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas används varningssignalen Viktigt Meddelande.

Vilka situationer kan det handla om?

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det kan även handla om smittspridning eller svår brottslighet som innebär allmän fara.

VMA i telefonen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras VMA med varningar via telefon från och med 1 september 2014.  Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.  Mer information om VMA hittar du via dessa länkar:

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (nytt fönster)

SOS Alarm (nytt fönster)

Hur låter signalen?

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

Vad ska du göra när signalen hörs?

  • stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  • stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  • sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

Signalen testas varje kvartal

Signalen testas kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Var hörs signalen?

Användning av signalen begränsas till just det område där allmänheten bedöms vara i fara. I Skellefteå kommun finns det utomhusalarmeringssystem uppsatt, det täcker Skellefteå tätort, Boliden, Skelleftehamn, Örviken och Ursviken. På de orter inom Skellefteå kommun som inte täcks av utomhusalarmeringssystemets signal varnas allmänheten genom att bilar med högtalarsystem kör runt och informerar muntligt.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-14