Samverkan omfattar inte

Illustration: Ett trafikmärke: Stop, i rött med vit text och vit ram. Åttakantig. 

  • tvister
  • individärenden
  • kollektivavtalsfrågor som löne- och anställningsvillkor
  • frågor som handlar om att verksamheten ska övergå i alternativ
    driftsform.

Uppkommer fråga/ärende i samverkansgruppen som inte omfattas av chefs  ansvar, befogenhet eller kompetens ska chef omedelbart returnera frågan/ärendet till närmsta högre beslutsnivå för behandling. Detta ska ske skriftligen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04