Samverkan under året

Illustration: Årshjul som visar månaderna. Vid april står texten  

Målet med samverkansavtalet är utveckling av medarbetaren, arbetsplatsen och verksamheten. Samverkansprocessen löper över hela året och följer de olika inslagen i verksamheten och det är viktigt att alla delar integreras i samverkan.

Samverkansprocessen ska genomföras utifrån avtalets intentioner och de aspekter som beskrivs i detta häfte. Då skapas förutsättningar för ett ökat inflytande och större delaktighet i det dagliga arbetet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04