Samverkanssystemet

Illustration: Ett hjul i tre färger som symboliserar de tre delarna i samverkansavtalet; medarbetarsamtal, samverkan och arbetsplatsträffarMötesplatserna: arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samverkansmöten, är beroende av varandra och om någon del inte fungerar haltar verksamheten.

För att samverkanssystemet ska uppnå sitt syfte måste såväl chefer som medarbetare och fackligt förtroendevalda ta ansvar.

För att nå en fungerande verksamhetsutveckling och individuell utveckling måste arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal genomföras regelbundet. Detta skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Läs mer om detta i ”Gemensamma utgångspunkter” i själva samverkansavtalet.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04