Stiftelsen Träenigheten

Träenigheten är en stiftelse med uppgift att främja forskning, utveckling och utbildning, bland annat genom att arrangera Skellefteå Träfestival. Stiftelsen har också som uppgift att främja nytänkande och nydaning kring trä i vidare bemärkelse genom att utdela pris för förtjänstfulla insatser inom träområdet.

Träenighetens pris

Träpriset är ett hedersvärt pris som delas ut vartannat år. Syftet med priset är marknadsföra Skellefteå som riksträstad och därigenom främja en offensiv utveckling av regionens näringsliv inom träområdet.

Kriterier

  • Träpriset ska främja insatser för utvecklande av ny teknik och nya produkter samt utökad användning av trä som material
  • Träenighetens träpris kan utdelas till fysisk person, företag och/eller organisation
  • Jury är Träenighetens stiftare

 

Träpriset för 2017 har tilldelats Sven-Olov HolmströmSven-Olov Holmström

Priset utdelades på träfestivalen Wood Building Summit i Skellefteå den 20 november 2017. Träfestivalen initierades 1997 och firade således 20-årsjubileum.

Styrelsens motivering;

”Sven-Olof var en man med stort hjärta. Trots sin breda och omfattande kompetens, sökte han inte i första hand egen vinning. Han var besjälad av att få vara ett stöd för de små. Som utpräglad visionär med stark drivkraft och uthållighet gav han sitt liv för tränäringen och blev nationellt känd och mycket respekterad."

Tidigare vinnare

2014: Anders Grönlund och Tom Morén, Luleå Tekniska Universitet


Stiftare

Skellefteå kommun, Setra Group, Norra Skogsägarna ekonomisk förening, SSC Skellefteå Snickericentral ekonomisk förening, SÅGAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Länkar till stiftarnas hemsidor

http://www.setragroup.com/
http://www.norra.se/
http://www.sscgroup.se/
http://www.sagab.se/
http://www.sp.se/

 

Kontakt

Dan Magnusson, styrelsens ordförande
Mejl: dan.magnusson@sscgroup.se
Telefon: +46 70 665 47 47


 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-01-11