Vikarieinformation Utbildning och arbetsmarknad

Central bemanning

Central bemanning finns på våning 1 i Stadshuset.

Lönespec på papper upphör

Då Skellefteå kommun värnar om miljön kommer lönebesked i pappersformat att sluta skickas ut från och med novembers lön. Det finns två alternativ till lönespecifikation på papper - Internetbanken eller en digital brevlåda, Kivra.

Alternativen till lönespecifikation på papper är följande:

1. E-lönespecifikation via Internetbanken för Swedbank och Nordeas kunder. Registrera via din internetbank. Vid frågor kontakta din bank, Swedbank alternativt Nordea.

2. E-lönespecifikation via en digital brevlåda, Kivra, för anställda med annan bank. Registrera dig på Kivra och följ anvisningarna för att aktivera den digitala brevlådan. Detta kräver e-legitimation. Kivra är den digitala brevlåda som tillhandahålls av den bank kommunen anlitar.

- Om du har avdrag för fackföreningsavgift, a-kasseavgift och grupplivförsäkring på lönespecen skickar Nordea ut en redovisning av dessa avdrag.
- För att undvika detta utskick bör avgifterna kopplas till autogiro istället. Detta gör du via din internetbank, oavsett vilken bank du är kund i.

Enligt Skatteverkets nya rutiner fr o m 2019-01-01 skickas inte längre kontrolluppgift ut efter årets slut. Du kan se uppgifter om din inkomst och inbetald skatt på Mina sidor på www.skatteverket.se Logga in med e-legitimation här.

Om du har frågor ta kontakt med din lönekonsult.

Tillgänglighet och förfrågningar

Det är viktigt att du lägger in tillgänglighet så långt fram i tiden som du kan.  Håll tillgängligheten uppdaterad så att den stämmer överens med den tid du kan jobba. Är du förhindrad ska du ta bort tillgängligheten, till exempel vid sjukdom. De vikarier som inte varit tillgängliga eller arbetat under tre månader kommer att kontaktas. Meddela Central Bemanning om din arbetssituation förändras.

Svara på alla förfrågningar du får för att vi ska kunna gå vidare med beställningarna. I dag skickar vi en stor mängd SMS i onödan. Du är välkommen att höra av dig ifall du har frågor kring detta.

Rutiner vid sjukanmälan

Vid sjukanmälan ska du som vikarier meddela arbetsplatsen om du är bokad för arbete. Därefter måste du fylla i en frånvaroblankett för att rätt lön ska betalas ut. Blankett finner du till höger på denna sida under ”Blanketter” och skickas in digitalt. Kan du inte använda den digitala blanketten fråga områdesadministratören på respektive skola om hjälp.

Instagram

Vikariepoolen finns nu på Instagram; VikariepoolenSKK. Följ oss gärna här!
Detta är en informationssida, vid frågor kontakta vikariepoolen via telefon eller e-post.

/Central Bemanning, Utbildning och arbetsmarknad

 

  

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-01-02