Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Byte av vattenledningar
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bytte av vattenledningar på Villagatan, Sörböle. Påbörjas under vecka 8
Område: Skellefteå
Plats: Villagatan ,Sörböle
Planerad start: 2020-02-17
Förväntas klart: 2020-02-24
Mer om arbetet:

 

Anläggning av överföringsledning Burträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: Under de kommande månaderna kommer en överföringsledning för avloppsvattnet från Bodbysund till Burträsk avloppsreningsverk att byggas. Ledningen läggs i Burträsket och på den kopplas sedan även ledningar från Mora och Innanbacken.

Arbetet kommer att utföras av Contractor Mark och kommer att ske på både sjö och land. Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet på vägar och på isen.
Område: Burträsk
Plats: Burträsket
Planerad start: 2020-02-17
Förväntas klart: 2020-06-01
Mer om arbetet:

Under vecka 8 påbörjas arbetet med att ploga upp isvägar. Dessa märks upp med plogkäppar. Mellan vecka 10-12 kommer vakar sågas upp på den upplogade isvägen. Det kommer att skapas en överfart över isvägen där skotrar kan passera.  Dessa är avspärrade nattetid och på helger.

OBS! Iaktta stor försiktighet! Skoteråkare ombeds att hålla sig till leden. Isvägen lämpar sig inte för skridskoåkning då vakar kommer att finnas längs hela sträckan.

 

Tillfälliga parkeringsytor på CK-parkeringen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med tisdag den 12/11 påbörjas arbete inför parkeringshuset på CK-parkeringen. Det kommer innebära periodvis ändrade parkeringsområden, läs mer nedan.
Område: Skellefteå
Plats: CK-parkeringen
Planerad start: 2019-11-13
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

En tillfällig parkering som skötas av Q-park kommer vara tillgänglig från och med vecka 47. Två parkeringsautomater kommer placeras ut på ytan, vid Guldstadens Blommor.

Under vecka 47 - 51 gäller följande områden:

 

Vecka 52 - 1:

 

Vecka 2 - 46:

 

Rivning Brännans aktivitetshus och Nöjesfabriken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Brännans aktivitetshus och Nöjesfabrikens lokaler ska rivas. Start hösten 2019.
Område: Skellefteå
Plats: Fågelgatan 28
Planerad start: 2019-10-31
Förväntas klart: 2020-05-23
Mer om arbetet:

 

Vi gräver ner nya ledningar på Nordanå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Inför att det nya vattenverket i Medle ska öppna fortsätter arbetet med att gräva ner nästa etapp med vatten- och avloppsledningar på Nordanå.
Grävarbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-10-14
Förväntas klart: 2020-03-31
Mer om arbetet:

Begränsad framkomlighet

Avstända vägar Nordanå årskiftet 19_20 

Uppdaterad tidplan 20191210:

För att kunna koppla in nya ledningar vid korsningen Strandgatan/Södra Lasarettsvägen kommer två björkar längst i söder på Södra Lasarettsvägen att tas ner tisdag 10 december. En återplantering av träden är planerad.

Uppdaterad tidplan 20191201-20200331:

Alla schaktarbeten kommer att avslutas senast vecka 49. Därefter görs ett uppehåll fram till slutet av januari 2020.
Planen är att slutföra arbetena under vecka 5–11, 2020.

Avstängningar runt fyra större gropar kommer att finnas kvar till mars 2020. Se svarta markeringar på kartan.

Södra Lasarettsvägen kommer vara stängd för biltrafik fram till mars 2020. Gatan hålls öppen för gångtrafik.

Senast tisdag 3 december öppnas Strandgatan för biltrafik. Samtidigt öppnas gång- och cykelvägen mellan Strandgatan och Storgatan.

---------------------------------------------------------------------------------

Boende intill den avstängda gång- och cykelvägen kan ta sig fram med bil via infart från Nordlandergatan/Storgatan.

Besöksparkeringarna vid Ernst Westerlunds allé samt vid korsningen Storgatan/Nordlandergatan kommer vara öppna som vanligt.

Följ avisningar på plats.

Renovering av Forskargatans lekplats
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av Forskargatans lekplats påbörjas under våren 2020. Den gamla lekplatsen har rivits och runt området har träd avverkats.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle
Planerad start: 2019-10-14
Förväntas klart: 2020-06-01
Mer om arbetet:

 

Information om arbeten på Sörböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bockholmsvägens gång-och cykelbana, markerat med blått sträck. Arbete pågår (vattenledningen och spillvattenledningen). Beräknas vara klart v11.

Villagatan, markerat med rött sträck. Arbetet(vattenledningen och spillvattenledningen) påbörjas v8 och beräknas vara klart v20.

Brogatan, markerat med gult sträck. Utredning och projektering pågår, eventuella åtgärder påbörjas hösten 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle
Planerad start: 2019-10-07
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

 

Arbetet är en del av exploateringarna på södra sidan av Sunnanå och Falkträskområdet. Uppdimensioneringen är för att säkerställa att där detta område och Sunnanå möts i gemensam ledning, klarar belastningen

Som huvudregel råder följande då vi arbetar i närheten av ens fastighet:


Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Ombyggnad av Köpmangatan i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: Köpmangatan i Burträsk byggs om och målet är att den ska upplevas mer som en centrumgata. Gatan kommer att öppnas upp och tidvis vara avstängd. Alla fastigheter kommer att åtkomliga under byggtiden men följ alltid skyltningen på plats.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2019-08-01
Förväntas klart: 2020-05-29
Mer om arbetet:

Illustration över nya Köpmangatan Burträsk 

 

Arbetet startar i augusti 2019 och gatuarbetet förväntas vara klart under våren 2020. Trädplantering kan eventuellt komma att göras efter att gatan är helt klar och därför bli senare än våren 2020.

Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Ny förskola på Mobacken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Grävarbete Vitbergsvägen från V95 till Högalidsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Grävning av nya vattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiberledning och elledning har pågått längs Vitbergsvägen.
Korsningen mellan Vitbergsvägen och Högalidsgatan beräknas vara avstängd från idag 2019-11-19 till 2019-11-29 kan gå lite snabbare.
Korsningen Norra stationsgatan och Norrbölegatan beräknas vara avstängd från 2019-11-20 – 2019-12-01.
Gående brukar kunna passera men personer med funktionsvariation bör ta en annan väg om det är möjligt.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen, Högalidsgatan och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

 

Vitbergsvägen 

 

 

 Innan vattnet stängs av

• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning

• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen

• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet

Avstängning på Krukmakargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området.
Område: Skellefteå
Plats: Krukmakargatan
Planerad start: 2019-04-08
Förväntas klart: 2020-08-31
Mer om arbetet:
Krukmakargatan

Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.

 

Avstängning på Krukmakargatan

Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området. Gångtunneln under Skråmträskvägen kommer vara öppen för gångare och cyklister under hela perioden. Omledning krukmakargatan

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv. Renoveringen väntas stå klar 2020.
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2019-01-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-05-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, vara helt avstängd för biltrafik. Avstängningen gäller till hösten 2020. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommar på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallens bad- och omklädningsrumsdel. Idrottshallen är öppen som vanligt.
Område: Skelleftehamn
Plats: Koppartorget
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Floraskolan och Florahallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:

Floraskolan 

Under februari månad påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt sensommaren 2020.

I anslutning området kommer det fällas träd, berörda områden där trädfällning kan bli aktuellt är rödmarkerade på kartan.

 

Under arbetets gång kan framkomligheten längs Humlegatan vara begränsad vid vissa tillfällen. Vi gör allt vi kan för att dessa avbrott ska bli så korta som möjligt. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar under byggtiden.

Mer information

Läs mer om projektet Floraskolan

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-22