Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenläcka på Sunnanå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Uppdatering 13.15: Vattenläckan är nu lagad. Om vattnet är missfärgat kan du spola tills det blir klart igen.
Område: Skellefteå
Plats: Sunnanå och Falkträsket
Planerad start: 2019-06-13
Förväntas klart: 2019-06-17
Mer om arbetet:
Uppdatering 10.15: Arbetet för att åtgärda vattenläcka har påbörjats. Hushåll på Hambogatan, Dansgatan och Lindögatan är utan vatten under tiden arbetet pågår. Vatten finns att hämta på Lantmannagatan. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat, i så fall spolar du tills det blir klart igen.

2019-06-13: En vattenläcka har uppstått på Sunnanå, söder om Lantmannagatan. Inga hushåll är utan vatten i dagsläge och läckan kommer att åtgärdas efter helgen.
Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas sommaren 2019.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Ny förskola på Mobacken
Status: Pågående
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas sommaren 2019.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Sommargata på Storgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Juni till slutet av september kommer Storgatan, mellan Trädgårdsgatan och Hörnellgatan, att vara förvandlad till en sommargata. De förberedande arbetena startar den 22 maj, och därmed blir framkomligheten för motorfordon begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan, längs Stadshuset
Planerad start: 2019-05-22
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:
Sommargata på Storgatan

Från juni månad fram till slutet av september kommer Storgatan att vara förvandlad till en ”sommargata”. Gaturummet kommer att möbleras med blomsterurnor, cykelställ och bänkar för att skapa en grönare och trivsammare miljö. Cykelbanan på norra sidan kommer att ledas ned på körfältet på Storgatan och parkeringsplatserna försvinner. Nya skyltar och vägmarkeringar ska guida trafiken rätt, gatan kommer delvis att bli enfilig.

 

Rivning Vitbergsstugan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Rivning beräknas börja till våren. Rivningen beräknas pågå i ca 3-4 mån. Blir grönområde.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-05-13
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

 

Viktoriabrons fundament förstärks
Status: Pågående
Arbete som utförs: Trafikverket utför underhållsarbete för att förstärka Viktoriabron.
Arbetet kommer framförallt att pågå under bron och E4 kommer att vara öppen som vanligt.
Område: Skellefteå
Plats: Viktoriabron
Planerad start: 2019-05-13
Förväntas klart: 2019-12-31
Mer om arbetet:

Vid brofästet, på både norra och södra sidan om älven, kommer material och utrustning att ställas upp, se rödmarkerade områden på bilden.
Följ anvisningar på plats.

Viktoriabron_underhållsarbete 

Vägarbete på Klockarbergsleden
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vecka 19 påbörjas arbetet för en gång- och cykelväg längs Klockarbergsleden. Arbetet beräknas vara klart i mitten av september. Från ungefär mitten av juni kommer del av körbanan användas för att bygga gång- och cykelväg vilket innebär begränsad framkomlighet längs själva Klockarbergsleden.
Område: Skellefteå
Plats: Klockarbergsleden
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

 

Nya ledningar längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan för att lägga nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas starta under vecka 18-19 och vara klart 2020. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad och tillfälliga avstängningar i vattnet kan förekomma.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:
Vi gräver för nya ledningar

Snart börjar vi gräva längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan för att lägga nya vatten- och avloppsledningar. Ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Syftet med åtgärderna/ renoveringen är att ni som fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten och ett fungerande avlopp.
Ledningsarbetet beräknas starta vecka 18-19 och vara klart under hösten 2020.
För att arbetet som kräver att vi stänger av riksväg 95 ska gå så fort som möjligt kommer vi att arbeta i skift och ha personal på plats mellan kl. 06.00-22.00 vardagar under de första fyra veckorna.

Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad.
Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen till din fastighet tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Vibrationsmätningar

Skellefteå Kommun har anlitat Nitro Consult för vibrationsmätningar och de ansvarar för att löpande hålla er informerade om arbetet. 

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Grovåterställningen planerar vi att genomföra löpande. Finåterställning sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.
Vi återställer till gräsmatta men om man har övriga ersättningsanspråk, som för att flytta växtlighet eller annat, kan man skicka in detta efter att arbetet slutförts.

Information

Ytterligare information skickas ut i samband med att arbetet startas upp. Följ alltid skyltning på plats.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet
Rivning PRO-huset i Bureå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Rivningen planerad att påbörjas i vår, beräknas ta ca 2 mån. Blir till och börja med ett grönområde.
Område: Bureå
Plats: PRO-huset
Planerad start: 2019-04-15
Förväntas klart: 2019-07-15
Mer om arbetet:

 

Avstängning på Krukmakargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området.
Område: Skellefteå
Plats: Krukmakargatan
Planerad start: 2019-04-08
Förväntas klart: 2020-08-31
Mer om arbetet:
Krukmakargatan

Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.

 

Avstängning på Krukmakargatan

Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området. Gångtunneln under Skråmträskvägen kommer vara öppen för gångare och cyklister under hela perioden. Omledning krukmakargatan

Renovering av vatten och spillvattenledningar på Sörböle i Skellefteå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva längs Ploggatan mellan Ploggatan 5 och Skråmträskvägen på Sörböle i Skellefteå för att göra åtgärder på vatten- och spillvattenledningarna. Syftet med åtgärderna är att alla fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten samt ha ett fungerande spillvattensystem.
Område: Skellefteå
Plats: Ploggatan - Skråmträskvägen
Planerad start: 2019-04-01
Förväntas klart: 2019-06-30
Mer om arbetet:

Ledningsarbetet beräknas starta i början av april 2019 och vara klart före semestern.

Begränsad framkomlighet
Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs Ploggatan att vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Området som är markerat med svart i stadsdelen Sörböle, Ploggatan - Skråmträskvägen visar var de ska gräva. 

Det svartmarkerade området i stadsdelen Sörböle i Skellefteå visar var de ska gräva. Det handlar om Ploggatan - Skråmträskvägen.

Tillfälliga avstängningar av vattnet
Eftersom vi ska göra åtgärder på vattenledningen så kommer vattenleveransen till er fastighet tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Vibrationsmätningar
Vibrationsmätningar kan behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kontaktas om det blir aktuellt.

Återställningsarbete
När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under hösten 2019, eventuellt under 2020. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Information
Ytterligare information skickas ut 1-2 veckor innan arbetet startar.

Frågor
Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel. 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.seVi gräver för åtgärder på vatten- och avloppsledningar
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi gräver längs Dammgatan, (se bifogad karta), för att göra åtgärder på spill-, dag- och vattenledningarna. Syftet med åtgärderna är att alla fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten samt ha ett fungerande dag- och spillvattensystem.
Ledningsarbetet startar 11 februari.
Område: Skellefteå
Plats: Dammgatan
Planerad start: 2019-02-11
Förväntas klart: 2019-06-28
Mer om arbetet:
Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs Dammgatan att vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska göra åtgärder på vattenledningen så kommer vattenleveransen tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Vibrationsmätningar

Vibrationsmätningar kan behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kontaktas om det blir aktuellt.

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under 2019. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Områden som är markerade på kartab visar vart arbetet kommer att utföras 

Området som är markerat med rött på kartan visar vart arbetet kommer utföras.

Information

Ytterligare information skickas ut 1-2 veckor innan arbetet startar.
Följ alltid anvisningar på plats.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel. 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se

Vi gräver för ombyggnation av vatten– och spillvattenledningar
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva på Åsen i Östanbäck för att bygga om befintliga vatten- och spillvattenledningar. Ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Syftet med renoveringen är att ni som fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten samt ha ett fungerande spillvattensystem. Vi kommer även att flytta förbindelsepunkterna till fastighetsgräns.
Område: Byske
Plats: Åsen, Östanbäck
Planerad start: 2019-02-04
Förväntas klart: 2019-06-28
Mer om arbetet:

Ledningsarbetet beräknas starta tidigast v 6 och vara klart före semestern.

Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. Det kommer förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Vibrationsmätningar

Vibrationsmätningar kan behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kontaktas om det blir aktuellt.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under 2019/2020. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.
Som standard sker återställning av trädgårdstomt till gräsmatta eller motsvarande. Träd, planteringar, staket och liknande ersätts ekonomiskt.
Kontakta kundtjänst efter genomfört arbete för vidare information om eventuell ersättningen.

Röda markeringar på kartan visar ungefärligt område som påverkas av arbetet 

Området som är markerat med rött på kartan visar ungefär vart arbetet kommer att utföras.

Information

Ytterligare information skickas ut 1-2 veckor innan arbetet startar.
Följ anvisningar på plats.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel. 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se

Vi gräver för ombyggnation av dagvattenledning - Anderstorpsgården
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva vid fastigheterna väster om hälsocentralen (Anderstorpsgården 3 och 4) för att flytta en befintlig dagvattenledning. Ledningsarbetet beräknas starta i slutet av januari 2019 och vara klart före semesterperioden.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-01-31
Förväntas klart: 2019-06-20
Mer om arbetet:
Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad.
Det kommer att förekomma tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Vibrationsmätningar

Vibrationsmätningar kan behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kontaktas om det blir aktuellt.

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Grovåterställningen planeras att genomföras under 2019 och finåterställningen under 2020. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Information

Ytterligare information skickas ut när arbetet närmar sig er verksamhet. (Gäller hälsocentralen).

Anderstorpsgården 

Arbetet kommer att ske längs det markerade området.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se

Du kan läsa mer om bostadsprojektet som drar igång här på Skellefteå växer

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv. Renoveringen väntas stå klar 2020.
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2019-01-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-05-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Avstängningen av Södra Järnvägsgatan för fordonstrafik gäller tills vidare. Tidpunkt för när gatan åter kan öppna är beroende av hur byggprojektet går. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Sprängningar i Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på det nya industriområdet i Bergsbyn. Sprängningarna genomförs på vardagar mellan 07-19 och kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.
Område: Bergsbyn
Plats: Nya industriområdet i Bergsbyn
Planerad start: 2018-09-10
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

Mer information och kontaktperson vid frågor finns på northvoltett.skelleftea.se

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallens bad- och omklädningsrumsdel. Idrottshallen är öppen som vanligt.
Område: Skelleftehamn
Plats: Koppartorget
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Floraskolan och Florahallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: I Burträsk byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2020-01-06
Mer om arbetet:
Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Rivning Brännans aktivitetshus och Nöjesfabriken
Status: Planerat
Arbete som utförs: Brännans aktivitetshus och Nöjesfabrikens lokaler ska rivas. Start hösten 2019.
Område: Skellefteå
Plats: Fågelgatan 28
Planerad start: 2019-10-31
Förväntas klart: 2020-05-23
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-22