Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Stationsgatan, mellan Strandgatan och Storgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Den del av Stationsgatan som löper bredvid Stadsparken stängs av för fordonstrafik tisdag 21 augusti pga husbyggnation.
Område: Skellefteå
Plats: Stationsgatan, mellan Strandgatan och Storgatan
Planerad start: 2018-08-21
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Gatan är avstängd för fordonstrafik mellan kl. 06.00 och 17.00.

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana mellan Kamvägen/Sundbrogatan och Borgvägen/Gammelvägen.
Område: Burträsk
Plats: Från Borgvägen/Gammelvägen till Kamvägen/Sundbrogatan
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-09-28
Mer om arbetet:

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

Karta 

Bakgrund till arbetet

Gång- och cykelbanan är en del i den långsiktiga planeringen för att utveckla Burträsk. Den fördjupade översiktsplanen för Burträsk fokuserar bland annat på  att skapa en god tillgång till trygga och säkra gång- och cykelbanor. Det har dessutom länge funnits en efterfrågan på en gång- och cykelbana till Åbyn.

Vi bygger den här gång- och cykelbanan för att tillsammans med Trafikverket skapa en gen och säker gång- och cykelkoppling mellan skolområdet och Åbyn. Den del som kommunen bygger (från Borgvägen/Gammelvägen till Kamvägen/Sundbrogatan) sammanlänkas med den gång- och cykelbana som Trafikverket bygger (från Sundbrogatan och norrut till Åbyn).

Hur det blir när arbetet är klart

Gång- och cykelbanan blir 3,2 meter bred och kommer att ha belysning. Den asfalteras och ska plogas vintertid.

Mer information

Du kan läsa mer om framtidens Burträsk på www.skelleftea.se/burtrask

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.


 

Gatuavstängning längs Risgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Risgatan i Skellefteå kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.

Område: Skellefteå
Plats: Risgatan, Skellefteå
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Risgatan 

Gatuavstängning längs Aldergatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Aldergatan kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Aldergatan
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Aldergatan 

Gatuavstängning längs Bölevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Bölevägen kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Bölevägen
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Bölevägen 

Gatuavstängning Gullringsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Gullringsvägen i Kusmark kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Kusmark
Plats:
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Gullringsvägen 

Floraskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Nordanås västra infart och parkering avstängd
Status: Pågående
Arbete som utförs: Infarten byggs om för att bli mer besöksvänlig och parkeringsplatsen får tydligare och mer tillgängliga platser. I anslutning till parkeringen byggs en ny cykelbana mellan Strandgatan och Nordlandergatan.
Område: Skellefteå
Plats: Nordanå
Planerad start: 2018-06-11
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar avstängda sträckor (klicka på kartan för större format). Avstängningarna gäller för all trafik. På Storgatan kan boende köra till sin bostad. Gående kan passera.Besökare till Nordanåområdet ombeds att parkera utanför området. Fordonstrafik till Nordanå värdshus och Exploratoriet hänvisas att åka genom Ernst Westerlunds allé. På Nordanås innergård, i anslutning till museet och lekplatsen, kommer vägbulor att placeras.

Nybyggnad av gång- och cykelbana m.m., Torsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på Torsgatans södra sida intill Norrvallagatan. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av nya busshållplatser och flytt av trafiksignal.
Område: Skellefteå
Plats: Torsgatan/Norvallagatan
Planerad start: 2018-06-04
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde


 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Beläggningsarbete på väg 95 från länsgränsen Norrbotten – Västerbotten till Boliden
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu pågår etapp 2 av Trafikverkets beläggningsarbete mellan länsgränsen Norrbotten – Västerbotten och Boliden. Trafiken regleras med lots och väntetiden beräknas till 5-10 minuter.
Område: Skellefteå
Plats: Länsgränsen Norrbotten – Västerbotten till Boliden
Planerad start: 2018-06-01
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Totalt är det 5,5 mil som kommer att få ny beläggning. Då det är en lång sträcka innebär det höga kostnader och för att ha ekonomisk möjlighet att genomföra hela arbetet har Trafikverket delat upp arbetet på tre år. Den första etappen genomfördes ifjol, i år genomförs etapp två och nästa år, 2019, beläggs den sista sträckan. Årets etapp beräknas färdigt under september, beroende på vädret.

Trafikverket vill tacka för att ni respekterar era medtrafikanter och räddar liv genom att ta det lugnt när ni passerar vägarbeten.

Vid frågor
Kontakta Trafikverkets kontaktcenter: 0771-921 921

Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Hedgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Hedgatan mellan Örtstigen och Floravägen.
Område: Skellefteå
Plats: Hedgatan (mellan Örtstigen och Floravägen)
Planerad start: 2018-05-14
Förväntas klart: 2018-10-12
Mer om arbetet:

Vi bygger den här gång- och cykelbanan som en del i arbetet för att skapa säkra skolvägar till den planerade F-9-skolan, Floraskolan samt som en del i att skapa ett gång- och cykelstråk genom Morön.

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

gcb hedgatan 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Gatuavstängning, del av Storgatan, pga nybyggnad av gång- och cykelbana m.m.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på del av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-05-02
Förväntas klart: 2018-10-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format). Denna del av Storgatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik.
Ny bredare trottoar kommer att göras på norra sidan. Trottoar på södra sidan är öppen.

 

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare kommer att sätts upp på husen längs Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen). Mätarna kommer att flyttas mellan fastigheterna allteftersom jobbet fortskrider. Alla fastighetsägare som är berörda kommer att kontaktas av Nitro Consult som utför besiktning och mätning.

Brännanskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas hösten 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Brännanområdet
Planerad start: 2018-04-25
Förväntas klart: 2019-11-28
Mer om arbetet:

 

Avstängd infart från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Måndag 19 mars startar ett arbete med att flytta VA-ledningar i korsningen Svedjevägen – Järnvägsleden (väg 372). Vi gör det för att möjliggöra för en cirkulationsplats som planeras av Trafikverket. Arbetet innebär att infarten från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen stängs av (se kartan nedan).
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn
Planerad start: 2018-03-19
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Hedtorpsgatan Tuvagårdsvägen avstängd infart 

Arbetsområde är markerat med rosa streckad linje. Avstängningen med röd heldragen linje.

Alternativ färdväg till Hedtorpsgatan

Trafik till Hedtorpsgatan leds om via Mjölnargatan och gångbron som går över järnvägen, vid kyrkan.

Alternativ färdväg till Tuvagårdsvägen

Trafik till Tuvagårdsvägen leds om från cirkulationsplatsen vid infarten till Bergsbyn.

Mer information

Trafikverket planerar en rad åtgärder längs väg 372. En av dem är en cirkulationsplats vid Svedjevägen. För att bygga cirkulationsplatsen behöver Skellefteå kommun flytta befintliga ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Frågor

Vid frågor om ledningsarbetet kontakta kundtjänst, tel. 0910- 73 50 00, tryck 3

Vid frågor om bygget av cirkulationsplats kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Ny dricks- och spillvattenledning
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbete med att lägga ny dricks- och spillvattenledning på Sunnanå. Det här gör vi för att avlasta områdets spillvattenledning, förstärka vattenförsörjningen och förbereda för framtida exploateringar i Sunnanås närområde.
Område: Skellefteå
Plats: Sunnanå
Planerad start: 2018-01-15
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Skanska Sverige AB har är entreprenörer för arbetet och är de som kommer vara på plats och genomföra ledningsarbetet. Eftersom sträckan är lång pågår inte arbete längs hela sträckan samtidigt, utan arbetsområdet flyttas efter allt eftersom.

Röd linje på kartan nedan är sträckan där ledningarna ska läggas.

VA-ledningar Sunnanå 

Tidplan för arbetet

Under januari etablerade Skanska sig på området för att kunna sätta igång med förberedelserna inför arbetet. Förväntad tidplan för ledningsdragningen ser ut följande:

  • Under februari - april pågår arbete från Skråmträskvägen fram till Morkullevägen samt från Karlgårdsleden fram till Sunnanåskolan.
  • Under mars - maj förväntas arbete i park och vid Falkträskvägen utföras.
  • Under maj – augusti kvarstår sedan återställningsarbete längst ledningssträckningen samt byggnation av vattenkiosk vid Lantmannagatan.

Park och lekpark

Planerad start för återuppbyggnad av park och lekpark är senare delen av 2018. Arbete förväntas vara klart under 2019.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Omforma grönområde, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Vad händer framöver?

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Vad vi har gjort

Under februari-mars började arbetet med att omforma grönområdet. Första delen av projektet, som innebar att plocka bort  gamla och skadade träd, är slutfört.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och dels en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut. 

Vi vill göra området trevligare för de som bor och vistas där eller bara passerar förbi.

Resultatet

Grönområdet kommer successivt att förändras med tiden. Vi ska skapa ett trädbestånd som är mer varierat och med lägre trädkronor. När de nyplanterade  träden har etablerat sig, kan vi plocka bort en del högre träd. Läs mer om trädfällning

Träden längs Gymnasievägen behövs för att avskärma husen från trafiken, som förväntas att öka med stadens utveckling. Träden längs våra vägar och gator bidrar med många ekosystemtjänster. De kan till exempel fånga upp farliga partiklar från vägen, fördröja och ta upp regnvatten och därigenom hjälpa att undvika översvämningar, förbättra stadens mikroklimat och invånarnas hälsa.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Morö backe skola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas.
Område: Skellefteå
Plats: Morö backe
Planerad start: 2016-10-20
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö backe skola illustration 

En illustration över Morö backe skola

Omformning av Älvbrinken, Centrala stan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Utvecklingen av Älvbrinken har utförts i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Centrala stan
Planerad start: 2015-09-01
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Här skapas mötesplatser för att öka möjligheterna till aktiviteter och arrangemang såväl som spontana möten.

Mer information

Läs mer om omformningen av Älvbrinken

 

Örjanshallen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Hösten 2018 kommer hela Örjanshallen att renoveras.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-12-21
Mer om arbetet:

 

Återställning av gata med gröna sidoområden
Status: Planerat
Arbete som utförs: Återställning av Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan) efter underhåll av vatten- och avloppsledningar. Gatan byggs om med gröna sidoområden.
Område: Boliden
Plats: Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan)
Planerad start: 2018-08-27
Förväntas klart: 2018-09-24
Mer om arbetet:

Observera att datum för planerad start och förväntat klart är preliminära och kan komma att ändras.

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12