Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vägavstängning i samband med vägarbete
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vägarbete på vägen mellan Bureå och Falmark påbörjas måndag 15 oktober och beräknas vara färdigt senast fredag 26 oktober
Område: Bureå
Plats: Bureå/Falmark
Planerad start: 2018-10-11
Förväntas klart: 2018-10-26
Mer om arbetet:

Urgrävning vägkropp gör att vägen måste stängas av där man gräver. Urgrävningar kommer att ske på flera ställer efter sträckan.

Fordonstrafik från väster som ska öster ut inne på sträckan hänvisas via Vikdal till Yttervik /väg 824)

Se bildVägarbete Bureå Falmark 181015

Förberedelser för borrning under Byske älv
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu pågår förberedelser för borrning under Byskeälven, i höjd med Byske by. Syftet är att en provisorisk vattenledning ska ersättas. I dagsläget finns inget angivet datum då själva borrningsarbetet startar.
Område: Byske
Plats: Från Stensjön (Norra och södra) till Byske by.
Planerad start: 2018-10-09
Förväntas klart: 2018-10-28
Mer om arbetet:

Då arbetet startar kommer omkopplingar att ske. Under omkopplingsarbetet kommer vattnet för ett tjugotal hushåll samt en vattenförening kopplas bort.

Gatuavstängning Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Mullbergsvägen kommer att stängas av i samband med att nya hus ska byggas på Mullberget.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen
Planerad start: 2018-10-08
Förväntas klart: 2019-04-30
Mer om arbetet:

Det är säkerhetsavståndet som gör att trafiken samt gående inte kommer att kunna passera arbetsplatsen.
Omledning öster ut kommer att ske till Torsgatan samt västerut Väg 372 för både gående och bil.
Gatuavstängning mullbergsvägen oktober 2018

Arbete på land och i vatten vid Södra Lasarettsvägen och Karlgård
Status: Pågående
Arbete som utförs: Förberedande undersökningar görs på land och i vatten inför bygget av ny bro. Strandpromenaden vid Södra Lasarettsvägen samt mellan Karlgård och Sunnanå kyrkogård vidare ner mot vattnet, är områden som berörs. Båtförare ombeds vara uppmärksamma på arbete som görs i vattnet. Undersökningarna beräknas pågå under oktober.
Område:
Plats: Strandpromenaden, i anslutning till Södra Lasarettsvägen och Karlgård
Planerad start: 2018-10-08
Förväntas klart: 2018-10-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar arbetsområdet på land och den blå ytan arbetsområdet i vattnet.
Följ anvisningar på plats och håll avstånd till fordon.

Driftinfo_nybro 

Gatuavstängning på Skolgatan i Bureå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Mellan 5 oktober och 31 december är skolgatan i Bureå avstängd för all fordonstrafik. Anledningen är ett arbete med byte av vatten- och avloppsledning.
Område: Bureå
Plats: Skolgatan
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:
Arbetet kommer att påbörjas vid Lillgatan och sedan röra sig väster mot Skolan allt eftersom det blir färdigt.

De röda linjerna på kartan visar var avstängningen är.

Följ anvisningar på plats.

TA skolgatan 

Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan. Området förbereds inför byggstart.

Vecka 42:
Måndag: Byggstängslet flyttas ut på Torg-, Kanal- och Trädgårdsgatan.
Tisdag: Skellefteå buss börjar trafikera det nya läget för hållplats D, ca 100 meter österut på Kanalgatan.

Vecka 45:
Byggstängslet flyttas ut på Södra Järnvägsgatan.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

Karta_kulturhus_oktober_2018 

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del, Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar kommer att sättas upp på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av del av Nygatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nygatans körfält mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av arbete med nya vatten- och avloppsledningar. Avstängningen gäller från måndag 24 september. Arbetet beräknas att pågå till och med 30 november, men kan bli klart tidigare.
Område: Skellefteå
Plats: Nygatan, mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan
Planerad start: 2018-09-24
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Karta_driftinfo_Frigg_slutgiltig_2 

De röda linjerna på kartan visar avstängningarna. Följ anvisningar på plats.

Nygatan: Avstängd för fordonstrafik mellan Tjärhovsgatan och Södra Lasarettsvägen. Avstängningen omfattar även korsningarna. Gång- och cykeltrafik kan passera.

Tjärhovsgatan: Avstängd för genomfartstrafik mellan Storgatan och Kanalgatan. Gång- och cykeltrafik kan passera.

Parkering: Ett 20-tal parkeringsplatser på Balderskolan stängs av och infarten till parkeringen flyttas västerut längs Nygatan.

Del av Södra Hällgrensvägen avstängd
Status: Pågående
Arbete som utförs: Del av Södra Hällgrensvägen är avstängd för fordonstrafik från 24 september. Anledningen är ett ledningsarbete. Arbetet förväntas vara klart senast 18 oktober.
Område: Ursviken
Plats: Södra Hällgrensvägen
Planerad start: 2018-09-24
Förväntas klart: 2018-10-18
Mer om arbetet:

Den röda linjen på kartan visar avstängningen.

Följ anvisningar på plats.

TA-plan Södra Hällgrensvägen 

Upprustning av småbåtshamnen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Småbåtshamnen i Burträsk rustas upp.
Område: Burträsk
Plats: Småbåtshamnen, Burträsk
Planerad start: 2018-09-17
Förväntas klart: 2018-10-31
Mer om arbetet:

När arbetet är klart kommer det att finnas fler sittplatser, ny belysning och en cykelparkering. En del av parkeringsytan omvandlas till park och platsen blir en del av strandpromenaden vid Burträsket.

Småbåthamnen i Burträsk 

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras

Sprängningar i Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på det nya industriområdet i Bergsbyn. Sprängningarna genomförs på vardagar mellan 07-19 och kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.
Område: Bergsbyn
Plats: Nya industriområdet i Bergsbyn
Planerad start: 2018-09-10
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

Mer information och kontaktperson vid frågor finns på northvoltett.skelleftea.se

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallen.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Mer om arbetet:

 

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik. Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller 2018-08-31 -- 2019-05-05.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2019-05-05
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

Avstängning gång- och cykel Viktoriabrons östra sida 


 

Gatuavstängning längs Risgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Risgatan i Skellefteå kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.

Område: Skellefteå
Plats: Risgatan, Skellefteå
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Risgatan 

Gatuavstängning längs Aldergatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Aldergatan kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Aldergatan
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Aldergatan 

Gatuavstängning längs Bölevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Bölevägen kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Bölevägen
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Bölevägen 

Gatuavstängning Gullringsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Gullringsvägen i Kusmark kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Kusmark
Plats:
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Gullringsvägen 

Floraskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: I Burträsk byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Gatuavstängning, del av Storgatan, pga nybyggnad av gång- och cykelbana m.m.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på del av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-05-02
Förväntas klart: 2018-10-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format). Denna del av Storgatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik.
Ny bredare trottoar kommer att göras på norra sidan. Trottoar på södra sidan är öppen.

 

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare kommer att sätts upp på husen längs Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen). Mätarna kommer att flyttas mellan fastigheterna allteftersom jobbet fortskrider. Alla fastighetsägare som är berörda kommer att kontaktas av Nitro Consult som utför besiktning och mätning.

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12