Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Bolidenvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: 2020-09-04 Fredag morgon 01:00 – 06:00 kommer Bolidenvägen att vara avstängd utanför Högströmsgatan 11.
Anledning är ingrävning av fjärrvärme till Högströmsgatan 11.
Omledningsväg för fordon är Dahlbergsgatan – Industrivägen – Högströmsgatan.
Eftersom huvudledningen ligger på södra delen av gatan så kommer hela gatan att grävas av samt den norra gångbanan.
Gående kommer hänvisas till den södra trottoaren mellan Dahlbergsgatan 2 och Högströmsvägen 11.

Efter grävningen är färdig täcks graven med körplåt till dess att ledningen kan svetsas.
Återfyllnad och svetsning görs vid senare tillfälle om någon vecka.
Område: Boliden
Plats:
Planerad start: 2020-09-03
Förväntas klart: 2020-09-20
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25