Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Brännans förskola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas 1 mars 2021 på Brännanområdet i centrala Skellefteå.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2021-03-01
Förväntas klart: 2022-07-01
Mer om arbetet:

 

Ombyggnad Stadshuset (ABWII)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ombyggnad av Plan 1 till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Område: Skellefteå
Plats: Stadshuset
Planerad start: 2020-10-01
Förväntas klart: 2021-08-31
Mer om arbetet:

 

Norrhammar förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas under hösten 2021.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2021-09-28
Förväntas klart: 2023-01-01
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-08