Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vatten och gatuavstängning Morögatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Uppdatering 20/4 15:40

Vattenavstängning Morögatan
På grund av reparationsarbete på kommunens vattenledning, kommer vi att stänga av till ett antal fastigheter på Morögatan. Onsdag 21/4 kl 08,00-16,00, tappa upp nödvändigt vatten. Se till att alla vattenkranar är stängda. Vatten finns att hämta vid Morögatan-Ängesvägen. Vid frågor kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 3

Gatuavstägning

På grund av vattenläcka måste Morögatan grävas upp utanför Morögatan 11.
Avstängningen är 2021-04-15 – till senast 2021-04-23.
Gående kommer kunna passera arbetsplatsen.
Trafik leds om via Rosgatan och Ängesvägen.
Område: Skellefteå
Plats: Morögatan
Planerad start: 2021-04-14
Förväntas klart: 2021-04-23
Mer om arbetet:

14/4: Morögatan kommer att stängas av 2021-04-15 – till senast 2021-04-20. Anledningen är en grävning av en vattenläcka utanför Morögatan 11. Gående kommer kunna passera arbetsplatsen. Trafiken leds om via Rosgatan och Ängesvägen. Följ anvisningar på plats

Uppdatering: 20210415 16:00
Vattnet är tillbaka för alla nu. Gatuavstängningen för Morögatan är kvar till på tisdag.

En vattenläcka har uppstått på Morögatan. Ungefär 12 hushåll är utan vatten under tiden som läckan lagas. En vattensläp finns uppställd utanför Morögatan 12 där du kan hämta vatten i eget kärl. Information har skickats ut till berörda hushåll via sms. Läckan beräknas vara lagad under dagen. . Gatuavstängning Morögatan 

Arbeten pågår på Tubölegatan 21-29
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå är i en expansiv fas. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Det byggs och planeras som aldrig förr och vårt uppdrag inom verksamheten för vatten och avfall är att anlägga nya ledningar och underhålla befintligt ledningsnät.
Enligt bild kommer vi behöva göra åtgärder på det befintliga ledningarna samt förbereda för möjlighet till inkoppling till den nya tomten.

Vi kommer behöva stänga av tillfälligt för inkoppling, när dessa störningar sker kommer ni att få meddelande om detta genom lapp i brevlådan där det framgår datum och tid för störning.

Mer information kommer att distribueras ut löpande.
Område: Skellefteå
Plats: Tubölegatan
Planerad start: 2021-03-23
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

Arbeten Tubölegatan 

 

Störningar i framkomlighet


Då delar av Tubölegatan kommer att vara uppgrävd så kommer framkomligheten denna sträcka vara begränsad.
Följ hänvisningar och kör varsamt.

Boende efter denna sträcka kommer löpande kontaktas när störningar berör fastighetens infart för att tillsammans göra störningen så begränsad som möjlig.

 

Återställning


Gatan kommer att återställas till hösten 2021. Men direkt i samband med att ledningsarbetena är klara kommer gatan att grovjusteras.
När vi gräver ledningar så behöver marken få sätta sig innan finåterställning kan utföras, annars blir resultatet inte bra och vi behöver göra om asfalteringen tätt inpå.

Coop etablering Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu börjar arbetet runt området där Stora Coop ska byggas. Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation.

En ny cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen och påbörjas sommaren 2021.

I samband med dessa arbeten kommer även Skellefteå kommun passa på att byta ut bullerplanket längs Klockarbergsvägen. Arbetet med detta kommer att ske både under 2021 och 2022.

Bygget av Coops nya butik beräknas att påbörjas i mitten av 2021.

Under perioden som arbeten pågår kommer framkomligheten i vissa fall att vara begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Planerad start: 2021-01-18
Förväntas klart: 2022-06-01
Mer om arbetet:

Omgrävningen av VA-ledning slutfördes under våren 2021.

Från 2021-04-19 till 2021-09-03 kommer arbete pågå för att bygga rondellen vid Coops nya butik på Klockarbergsvägen vid Jägarvägen. Del 1 beräknas vara 2 veckor.

Del 1 tros inte påverka Klockarbergsvägen, men Jägarvägen mellan Egnahemsgatan och Klockarbergsvägen kommer inte gå att passera. Jägarvägen är avstängd på denna sträcka under hela byggskedet.

Gatuavstängning Jägarvägen 

Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Det pågår arbeten vid Ormens väg via NEK AB som är entreprenör. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Vägombyggnaden stod klart vid årsskiftet och kommer under försommaren 2021 att kompletteras med bland annat planteringar Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna.


Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som väg för byggtrafik under husbyggnationerna. Omfattande markarbetet kommer göras inne på det blivande bostadsområdet så som grävning för ledningar för vatten, avlopp och el, husgrunder mm. Under våren 2021 kommer pålning att genomföras.

Området stängslas in i början av 2021. Aktörer som kommer att finnas i området är SBB/Lindbäcks, Magnolia/Derome, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft m fl.


Återvinningen på området är flyttat och kommer att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att finnas på parkeringen vid Folkets park.


Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-08