Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenavstängning Stackgrönnan 27/1 07:00-16:00
Status: Pågående
Arbete som utförs: På grund av reparationsarbete på kommunens vattenledning, kommer vi att stänga av vattnet för boende i Stackgrönnan onsdag 27/1 kl 07:00-16:00. Tappa upp nödvändigt vatten. Se till att alla vattenkranar är stängda. Vatten finns att hämta vid Stackgrönnanskolan. Informationen har skickats ut till berörda hushåll via ett SMS. Vid frågor, kontakta kundtjänst 0910-73 50 00, knappval 3.
Område: Skellefteå
Plats: Stackgrönnan
Planerad start: 2021-01-26
Förväntas klart: 2021-01-27
Mer om arbetet:

 

Flera arbeten Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu börjar arbetet runt området där Stora Coop ska byggas. Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation.
Område: Skellefteå
Plats: Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Planerad start: 2021-01-18
Förväntas klart: 2022-06-01
Mer om arbetet:

Först kommer arbete med VA-ledningar att utföras, arbetet beräknas att påbörjas under vecka 3.
En ny cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen och påbörjas sommaren 2021.

I samband med dessa arbeten kommer även Skellefteå kommun passa på att byta ut bullerplanket längs Klockarbergsvägen. Arbetet med detta kommer att ske både under 2021 och 2022. 

Bygget av Coops nya butik beräknas att påbörjas i mitten av 2021.


Under perioden som arbeten pågår kommer framkomligheten i vissa fall att vara begränsad.

Uppdaterad information Mycklevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbetet med ledningsombyggnaderna påbörjades vecka 42

Vi har stängt av en vägbana med tungbarriär samt trafiken leds med trafikljus på var sida om arbetsområdet.
Den tunga barriären och trafikljuset kommer vara nödvändiga fram till Bönhusvägen, sedan kommer trafikljuset tas bort, så även tunga barriären.

Första etappen fram till Bönhusvägen kommer pågå till jul/nyår 2020
Vecka 1-2 återupptas arbetet vid Bönhusvägen
Vecka 2 – fortsätter vi enligt bilden mot Mycklevägen 100.

Arbetet med andra etappen kommer pågå tom våren (april/maj)
Informationen uppdateras löpande
Område: Skellefteå
Plats: Mycklevägen
Planerad start: 2020-11-27
Förväntas klart: 2021-03-30
Mer om arbetet:

Mycklevägen uppdaterad 

Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Det pågår arbeten vid Ormens väg via NEK AB som är entreprenör. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Vägombyggnaden stod klart vid årsskiftet och kommer under försommaren 2021 att kompletteras med bland annat planteringar Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna.


Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som väg för byggtrafik under husbyggnationerna. Omfattande markarbetet kommer göras inne på det blivande bostadsområdet så som grävning för ledningar för vatten, avlopp och el, husgrunder mm. Under våren 2021 kommer pålning att genomföras.

Området stängslas in i början av 2021. Aktörer som kommer att finnas i området är SBB/Lindbäcks, Magnolia/Derome, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft m fl.


Återvinningen på området är flyttat och kommer att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att finnas på parkeringen vid Folkets park.


Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-05