Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Norrhammar förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas under hösten 2021.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2021-09-28
Förväntas klart: 2023-01-01
Mer om arbetet:

 

Ombyggnation Kanalgatan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Under maj påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september.

Kanalgatan byggs om till ett körfält (två filer istället för fyra), där norra Kanalgatans körfält flyttas ner till södra körfältet. Områdena i mitten där det varit parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för gång- och cykeltrafiken och ett flexibelt utrymme för till exempel evenemang eller uteserveringar.
Område: Skellefteå
Plats: Skellefteå
Planerad start: 2021-05-01
Förväntas klart: 2021-09-30
Mer om arbetet:

Under vecka 15 kommer skärmtaken på Kanalgatan mot Möjligheternas torg börja att rivas.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-08