Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenavstängning i Bureå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi stänger av vattnet på Disponentvägen 31-42 imorgon fredag klockan 07.00 medan vi gör ett vattenledningsarbete. Arbetet beräknas pågå hela dagen. Även Skärvägen kan ha tillfälliga avbrott i vattenleveransen medan arbetet pågår. Du som bor i området kan i förebyggande syfte spara lite vatten i eget kärl.
Område: Bureå
Plats: Disponentvägen och Skärvägen
Planerad start: 2020-09-17
Förväntas klart: 2020-09-18
Mer om arbetet:

 

Vattnet kloreras i Mora och Bodbysund
Status: Pågående
Arbete som utförs: Dricksvattnet för hushållen i Mora och Bodbysund kommer att kloreras som en säkerhetsåtgärd. Vattnet kan lukta och smaka klor, men det är inte farligt att dricka och kan användas som vanligt.
Observera! Du som fått information i brevlådan följer de instruktioner som står där, bl.a. att koka vattnet innan ni dricker det.
Område: Burträsk
Plats: Mora och Bodbysund
Planerad start: 2020-09-14
Förväntas klart: 2020-09-21
Mer om arbetet:

Vi börjar klorera måndag 14 september, och kan i dagsläget inte säga exakt när detta kan avslutas.

Missfärgat vatten i Södra Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det förekommer missfärgat vatten i Södra Bergsbyn. En vattentank finns därför uppställd norr om adress Södra Bergsbyn 131, vid pumpstationen.
Område: Bergsbyn
Plats: Södra Bergsbyn
Planerad start: 2020-08-19
Förväntas klart: 2020-10-15
Mer om arbetet:

 

Byte dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningar på Morkullevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Under vecka 19-41 kommer arbete med att byta dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningar på Morkullevägen utföras.

Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-05-04
Förväntas klart: 2020-10-31
Mer om arbetet:

Tillfälliga avstängningar av vattnet
Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen till fastigheter i området tidvis vara avstängt måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. PEAB skickar ut information dagen innan till berörda fastigheter.
Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner
Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Information om arbeten på Sörböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bockholmsvägens gång-och cykelbana, markerat med blått sträck. Arbete pågår (vattenledningen och spillvattenledningen). Beräknas vara klart v11.

Villagatan, markerat med rött sträck. Arbetet(vattenledningen och spillvattenledningen) påbörjas v8 och beräknas vara klart v20.

Brogatan, markerat med gult sträck. Utredning och projektering pågår, eventuella åtgärder påbörjas hösten 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle
Planerad start: 2019-10-07
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

 

Arbetet är en del av exploateringarna på södra sidan av Sunnanå och Falkträskområdet. Uppdimensioneringen är för att säkerställa att där detta område och Sunnanå möts i gemensam ledning, klarar belastningen

Som huvudregel råder följande då vi arbetar i närheten av ens fastighet:


Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Grävarbete Vitbergsvägen från V95 till Högalidsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Grävning av nya vattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiberledning och elledning har pågått längs Vitbergsvägen.
Korsningen mellan Vitbergsvägen och Högalidsgatan beräknas vara avstängd från idag 2019-11-19 till 2019-11-29 kan gå lite snabbare.
Korsningen Norra stationsgatan och Norrbölegatan beräknas vara avstängd från 2019-11-20 – 2019-12-01.
Gående brukar kunna passera men personer med funktionsvariation bör ta en annan väg om det är möjligt.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen, Högalidsgatan och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

 

Vitbergsvägen 

 

 

 Innan vattnet stängs av

• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning

• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen

• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25