Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Förändrade körvägar till Piruett-, Ballerina- och Rumbagatan. Falkträsket.
Status: Planerat
Arbete som utförs: Förändrade körvägar till Piruett-, Ballerina- och Rumbagatan

Vecka 39 startar vi arbetet med att bygga en ny gång- och cykelbana mellan Sambagatan och Rumbagatan samt mellan Balettgatan och Piruettgatan. Det blir då inte längre möjligt att med bil köra från Lantmannagatan till Piruett-, Ballerina- och Rumbagatan, utan infart ska ske via Falkträskvägen.
Detta görs för att minska trafiken inne i bostadsområdena och göra det säkrare för gångare och cyklister.
Arbetet beräknas pågå till vecka 40.
Rödmarkerat område visar var de nya gång- och cykelbanorna kommer att placeras.

Arbete som utförs
Vägen mellan Sambagatan och Rumbagatan samt vägen mellan Balettgatan och Piruettgatan kommer att smalnas av till 3 meters bredd. Befintlig asfalt skärs till rätt bredd och lämnas kvar, övrig asfalt körs bort och ersätts med matjord och gräsfrön.
På vardera sida om gång- och cykelbanorna kommer det sedan sättas upp skyltar för gång- och cykelbana.
Vi kommer dessutom att förlägga en ny trumma under infarten till Balettgatan.


Begränsad framkomlighet längs vägen
Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad vid vissa tillfällen. Den allra största delen av tiden kommer du att kunna ta dig fram till din fastighet men det kan uppstå tillfällen när det inte är möjligt. Vi gör allt vi kan för att dessa avbrott ska bli så korta som möjligt.

Vi ber om ursäkt för stöket och hoppas att du blir nöjd med resultatet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 3.

Med vänliga hälsningar,
Gata och väg, Samhällsbyggnad
Område: Skellefteå
Plats: Falkträsket
Planerad start: 2020-09-21
Förväntas klart: 2020-09-28
Mer om arbetet:

 Falkträsket 3

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25