Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Larsvägen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Larsvägen i Bergsbyn kommer att vara avstängd för genomfart till Holmgatan enligt bifogad karta.
Ingen fastighets utfart kommer att direkt beröras.
Avstängningen är 2020-11-27.
Gående och cyklister kommer inte kunna passera under en stor del av dagen.
Boende kommer informeras med utskick så omledningsväg skyltas ej.
Område: Bergsbyn
Plats: Larsvägen Bergsbyn
Planerad start: 2020-11-27
Förväntas klart: 2020-11-28
Mer om arbetet:

Avstägning Larsvägen 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25