Prenumerera på nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyheter från Skellefteå kommun. Du kan välja två metoder för att få nyheterna levererade till dig. Du kan välja RSS och då får du nyheterna till din RSS-läsare. Du kan också välja att prenumerera på nyheter och få de levererade till din e-postadress.

Namn
E-postadress
Välj prenumeration
Leveransformat

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Skellefteå kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst

Datainspektionens webbplats

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-22