Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Barn och utbildning

 • Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 • Anmälan till sommaröppet
 • Ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk
 • Ansöka plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem
 • E-tjänst förskola fritidshem, godkännandeblankett för vårdnadshavare (familjehem)
 • Kompletterande ansökan till Näktergalens förskoleavdelning
 • Lämna inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem
 • Lämna schema
 • Säga upp plats
 • Återbetalning av avgift vid barns sjukdom
 • Grundskola

 • Ansöka om ledighet i grundskolan
 • Ansöka om skolskjuts
 • Begäran om tidigare skolstart
 • Begäran om uppskjuten skolplikt
 • Ersättning för glasögonskada
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för god man för ensamkommande barn
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för vårdnadshavare (familjehem)
 • Grundskola
 • Hockey i skolan läsår 20-21 ansökningsblankett
 • Konståkning i skolan ansökningsblankett
 • Mat- och reseersättning vid PRAO
 • Möjlighet att begära betyg i grundsärskolan
 • SLK-premie181018_Processen.pdf
 • SLK-Premie-Sörböleskolans NPF-satsning.pdf
 • Val av skola
 • Val av skola - förskoleklass ht 2020
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Gymnasiet

 • Anmäl frånvaro
 • Anmäla kontonummer till Nordea
 • Anmälan om studieavbrott och ej påbörjade gymnasiestudier.pdf
 • Ansöka ersättning för skadade glasögon
 • Ansöka om ledighet i gymnasiet
 • Ansöka om modersmålsundervisning
 • Ansöka om tillgång till frånvaro TietoEdu för föräldrar och familjehem
 • Ansöka till gymnasiesärskolans individuella program
 • Ansöka till gymnasiesärskolans nationella program
 • Ansökan till språkintroduktion
 • APL blankett
 • Begära och beslut om förlängd undervisning
 • Felanmäla dator
 • Gymnasieantagningen
 • Inlämningskvitto dator
 • Jämkning för skolungdom och studerande
 • Schema gymnnasium
 • Se ditt barns frånvaro
 • Tilläggsbelopp begäran och beslut
 • Tilläggsbelopp Begäran och beslut förlängd undervisning
 • Lärare och blivande lärare

 • Ansöka om ersättning för VFU
 • VFU kollektivavtal
 • VFU-avtal Luleå universitet
 • VFU-avtal Umeå universitet
 • Vuxenutbildning

 • Ansök vuxenutbildning
 • Ansök vuxenutbildning
 • Ansöka Vux webbformulär
 • Ansökan VUX
 • Ansökan Yrkesvux
 • Begära och besluta om förlängd undervisning
 • Begära samlat betygsdokument
 • Begära samlat betygsdokument
 • VUX ansökan SFI
 • Kulturskolan

 • Anmälan kulturskolan

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10