Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänsterna klickar du på länken nedan.

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Barn och utbildning

 • Ansökan VUX_skriv ut.pdf
 • Rutin o blankett för felanmälan och service på elevdatorer
 • Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 • Anmälan till Sommaröppet 2018
 • Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
 • Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem
 • Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem
 • Kompletterande ansökan till Näktergalens förskoleavdelning
 • Lämna schema
 • Säga upp plats
 • Återbetalning av avgift vid barns sjukdom
 • Grundskola

 • Ansöka om modersmålsundervisning
 • Ansökan om ledighet för elev i grundskolan
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ersättning för glasögonskada
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för god man för ensamkommande barn
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för vårdnadshavare (familjehem)
 • Grundskola
 • Mat- och reseersättning vid PRAO
 • Möjlighet att begära betyg i grundsärskolan
 • Val av skola
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Gymnasiet

 • Anmäla frånvaro
 • Anmäla kontonummer till Nordea
 • Ansöka busskort
 • Ansöka ersättning för skadade glasögon
 • Ansöka om ledighet
 • Ansökan Inackorderingstillägg
 • Ansökan modersmålsundervisning
 • Ansökan om inloggning till Skola24
 • Ansökan om kontant reseersättning
 • Ansökan till gymnasiesärskolans individuellt program 2018
 • Ansökan till gymnasiesärskolans nationella program 2018
 • APL blankett
 • Attestera frånvaro
 • Begäran och beslut förlängd undervisning
 • Gymnasieantagningen
 • Inlämningskvitto dator
 • Jämkning för skolungdom och studerande
 • KAA Anmälan studieavbrott_ej påbörjade gymnasiestudier_ inkl checklista för_CV__webbformulär.pdf
 • KAA Information om sekretesskyddet i offentlighets- och sekretesslagen
 • KAA Information om studieavbrott till dig som är mellan 16-20 år
 • KAA Medgivandeblankett
 • KAA Så jobbar vi i Skellefteå
 • Läsårstider gymnasiet 17-18
 • Läsårstider gymnasiet 18-19
 • Schema gymnnasium
 • Se ditt barns frånvaro
 • Tilläggsbelopp begäran och beslut
 • Tilläggsbelopp Begäran och beslut förlängd undervisning
 • Högskola och universitet

 • Ansöka resebidrag
 • Lärare och blivande lärare

 • Ansöka om ersättning för VFU
 • VFU kollektivavtal
 • VFU-avtal Luleå universitet
 • VFU-avtal Umeå universitet
 • Vuxenutbildning

 • Ansök SFI
 • Ansök vuxenutbildning
 • Ansökan VUX webbformulär
 • Begäran och beslut om förlängd undervisning
 • Begäran om samlat betygsdokument
 • VUX - Begäran om samlat betygsdokument
 • Kulturskolan

 • Anmälan kulturskolan

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-04-12